Projektai

Informacijos prieiga skaitymo sutrikimų turintiems žmonėms per bibliotekų tinklą: teisiniai, politiniai ir valdymo aspektai

2016-12-23

2016  m. kovo mėn. 1 d. iki 2016  m. gruodžio mėn. 15 d. laikotarpiu Lietuvos aklųjų biblioteka vykdė projektą „Informacijos prieiga skaitymo sutrikimų turintiems žmonėms per bibliotekų tinklą: teisiniai, politiniai ir valdymo aspektai“. Projekto tikslas buvo surengti tarptautinę konferenciją, kurioje inicijuota diskusija apie vieningą, koordinuojamą ir bendradarbiavimo principais paremtą skaitymo sutrikimų turinčių žmonių informacinį aptarnavimą Lietuvos bibliotekose bei bendradarbiaujant tarptautiniu mastu.

Plačiau

Projektas „Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams“

2016-12-23

2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Lietuvos aklųjų biblioteka vykdė projektą „Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams“. Projekto tikslas buvo padidinti  aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės ir aktualios periodinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią dėl kurios negali skaityti leidinių įprastu formatu. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Plačiau

Projektas „GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas“

2016-12-23

2016 m. birželio 15 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto metu buvo sukurtas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstas garsinių leidinių skolinimo modulis, kurio pagalba Lietuvos aklųjų biblioteka siekia didinti garsinių leidinių prieinamumą regionams.

Plačiau

Projektas „CODiNG – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei“

2016-12-23

2016 m. birželio 15 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto metu buvo sukurta skaitmeninių technologijų grindžiama programavimo pagrindų mokymo(si) aplinka ir turinys, kurių pagalba Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojai bei „Robotikos mokyklos“ ekspertai organizavo bibliotekoje neformalųjį ir savarankišką regos negalią turinčio jaunimo mokymą(si).

Plačiau

Projektas „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti“

2016-12-23

2016 m. vasario 01 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti” metu buvo sukurta mokomoji priemonė, skirta 7-10 metų aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti. Mokomoji medžiaga buvo pristatyta renginio, skirto akliems ir silpnaregiams vaikams ir jų tėvams metu.

Plačiau

Projektas „METAREGUS: METodinė pAgalba REGos negalią turinčių vaikų Ugdymui“

2016-12-23

2016 m. kovo 31 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto metu buvo siekiama didinti regos negalią turinčių vaikų tėvų, juos aptarnaujančių pedagogų, socialinių darbuotojų, bibliotekininkystės ir kitų specialistų žinias lavinant vaikų gebėjimus mokytis visą gyvenimą ir prisitaikyti aplinkoje.

Plačiau