Projektai

GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas III-oji dalis

2018-01-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – didinti garsinių leidinių prieinamumą LAB paslaugų punktuose įdiegiant ankstesnių projekto etapų metu sukurtą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstą garsinių leidinių skolinimo modulį.

Plačiau

CODiNG – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei (II dalis)

2018-01-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – sukurti skaitmeninių technologijų grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką ir turinį, kurie leis organizuoti bibliotekoje neformalųjį regos negalią turinčio jaunimo mokymą.

Plačiau

Speciali garsinių leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – siekiant teigiamo meno poveikio senyvo amžiaus žmonėms, gyvenantiems senelių globos namuose,  pagerinti šios visuomenės grupės prieinamumo prie literatūros kūrinių sąlygas.

Plačiau

Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos II-oji dalis)

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus.

Plačiau

Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (II dalis)

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti leidinių įprastu formatu.

Plačiau

Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: skaitymo Brailio raštu konkursas ir edukaciniai seminarai

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas ‒ palaikyti ir stiprinti skaitymo kultūrą Lietuvos aklųjų bendruomenėje.

Plačiau