Naujienos

Egidija Grubliauskytė ginasi baigiamąjį darbą.

Vilniaus dizaino kolegijoje apgintas novatoriškas baigiamasis darbas

2018-06-20

Vilniaus dizaino kolegijos studentė Egidija Grubliauskytė birželio 18 d. sėkmingai apgynė baigiamąjį darbą „Tiflografinis eilėraščių spalvinimo leidinys akliesiems ir silpnaregiams“. Vadovas – Pijus Burakas, recenzentė Audronė Gendvilienė. Šis baigiamasis darbas sudarytas iš 30 eilėraščių, prie kiekvieno eilėraščio yra po iliustraciją. Jos yra reljefinės, todėl, pasak autorės, perskaitęs eilėraštį Brailio raštu arba stambiu šriftu, (priklauso nuo to, kiek skaitytojas mato), jis panorės iliustraciją nuspalvinti. Eilėraščius studentė pasirinko iš neregių kūrybos konkurso laureatės Vilijos Dumbliauskienės knygos „Akimirkų vitražai“ (LAB, 2016).

Plačiau
Rodomas spektaklis.

LAB „Pasakojimų dėžutė“ – Klaipėdos regos ugdymo centro vasaros stovykloje

2018-06-20

Birželio 19 d. LAB su edukacine programa lankėsi Klaipėdos regos ugdymo centro vasaros stovykloje. Gamtos apsuptyje stovyklaujantiems vaikams parodyti 4 „Pasakojimų dėžutės“ spektakliai (2 iš jų nauji), po kurių vaikai dalyvavo naujose LAB kūrybinėse dirbtuvėse „Vasaros gėlių pieva“.

Plačiau

LAB pranešimas tarptautinėje LIDA 2018 konferencijoje sulaukė didelio pasisekimo

2018-06-18

2018 m. birželio 13-15 dienomis Zadaro universitete vyko tradicinė, kas dveji metai vykstanti tarptautinė konferencija LIDA (Libraries in Digital Age – Skaitmeninio amžiaus bibliotekos). Šių metų konferencijos tema – „Socialinis teisingumas ir bendruomenės įtraukimo ir informavimo institucijos: prieinamumas, įvairovė ir įtrauktis“. Plenariniuose pranešimuose (dr. Nicole A.Cooke, JAV, ir prof. Toni Samek, Kanada) akcentuotos socialinės lygybės, nediskriminavimo temos ir bibliotekų vaidmenys kuriant ir teikiant paslaugas visiems, o taip pat gana netikėta pačių bibliotekininkų socialinio nesaugumo problema.

Plačiau
Parodos eksponatai.

Reljefinių darbų parodos „Baltiški simboliai“ atidarymas LAB Klaipėdos padalinyje

2018-06-15

2018 m. birželio mėn. 14 dieną LAB Klaipėdos padalinyje įvyko Klaipėdos m. Adomo Brako dailės mokyklos mokinių taktilinių (liečiamųjų) kūrybinių darbų parodos „Baltiški simboliai“ atidarymas. Šioje parodoje jaunieji menininkai su mokytojomis Rima Baukaite ir Ugne Nagrockaite kūrė reljefinius paveikslus, vaizduojančius baltiškus simbolius – saulę, žvaigždę, žaltį ir kitus. Kūriniai sukurti edukacinio projekto „Jausti – vadinasi, matyti 2018“ metu, kurio pagrindinis tikslas – per kūrybą prisiliesti prie neregio pasaulio. Dailės mokytojos pasakojo, jog kūrybinis procesas vyko labai rimtai – vaikai kūrinius kūrė netgi užsimerkę, liesdami juos pirštais. O vaikai minėjo, kad kurti šiuos darbus buvo labai įdomus procesas. Ši paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Plačiau
Viktorinos metu.

Ką žinai apie Lietuvą?

2018-06-15

Birželio 14 dieną LAB Kauno padalinyje vyko viktorina apie Lietuvą. Klausimai buvo iš įvairių sričių – istorijos, geografijos, literatūros, muzikos. Viktorinos dalyviams reikėjo pasakyti, kas yra lietuvių grožinės literatūros pradininkas, atspėti, koks dabartinis Lietuvos miestelis 1919–1929 metais buvo vadinamas Ežerėnais, kokiame mieste buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, prisiminti, kas yra eilių „Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios Tėvynės“ autorius, ir atsakyti kitus klausimus.

Plačiau
LAB Klaipėdos padalinio skaitytojų ekskursija apžiūrint rezistencijos ir tremties ekspoziciją.

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Klaipėdoje

2018-06-15

2018 m. birželio 14 dieną Lietuva minėjo Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dieną – prisiminė ir pagerbė masinio nekaltų žmonių trėmimo į netinkamas gyventi Sibiro ir tolimosios Šiaurės Sovietų Sąjungos teritorijas aukas. LAB Klaipėdos padalinio skaitytojai, minėdami Gedulo ir vilties dieną, aplankė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rezistencijos ir tremties ekspoziciją.

Plačiau
Subačiaus vokalinis ansamblis „Smile“.

Nuneški laiškelį Lietuvos šalelėn

2018-06-15

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – LAB Panevėžio padalinyje vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Nuneški laiškelį Lietuvos šalelėn“. Tarp bibliotekos skaitytojų yra nemažai patyrusių tremties baisumus. Jie patys ar jų artimųjų šeimos buvo ištremti, kalėjo Sibiro lageriuose.

Plačiau