Pamokėlė ir edukacinis užsiėmimas lituanistinėje mokykloje „Vaikų pasaulis“ Niūrio mieste, Šiaurės Airijoje

2017-12-20

Parodyti atvirukai, kuriuos sukūrė vaikučiai Lietuvoje, o dabar pasiūlyta sukurti vaikučiams Šiaurės Airijoje.

Š. m. gruodžio 14–17 d. LAB Ukmergės padalinio vyriausioji bibliotekininkė Asta Girnienė lankėsi lituanistinėje mokykloje „Vaikų pasaulis“, Šiaurės Airijoje, Niūrio mieste. Ten gruodžio 16 d. ji vedė pamokėlę (papasakojo apie regos neįgaliųjų knygas, apie raštą) ir edukacinį užsiėmimą – kartu su vaikais pagamino atvirukų regos neįgaliesiems skaitytojams.

Lietuvos aklųjų biblioteka atvira visiems skaitytojams. LAB Ukmergės padalinys taip pat yra atviras visiems skaitytojams ir stengiasi, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie regos neįgaliųjų gyvenimo su knyga galimybes. Visuomet stengiamės savo veiklą plačiai viešinti, kad mūsų paslaugos kuo greičiau pasiektų tuos, kuriems yra būtinai reikalingos. Taip socialiniuose tinkluose ir užsimezgė draugystė tarp LAB Ukmergės padalinio ir lituanistinės mokyklėlės „Vaikų pasaulis“ Šiaurės Airijoje.  Stebėjome vieni kitų veiklas: ką veikia pamokėlių metu vaikučiai „Vaikų pasaulyje“ ir ką veikia per edukacinius užsiėmimus vaikučiai LAB Ukmergės padalinyje. Taip lituanistinės mokyklėlės vadovė Dovilė Pikelienė ir nusprendė LAB Ukmergės padalinio vyriausiąją bibliotekininkę Astą Girnienę pakviesti atvykti į Niūrį Šiaurės Airijoje ir vesti pamokėlę: papasakoti apie regos neįgaliųjų knygas, apie raštą ir vesti edukacinį užsiėmimą – pagaminti atvirukų regos neįgaliesiems skaitytojams.

Pamokėlė buvo labai reikšminga. Teko pažinti vaikus, kurie gyvena kitoje aplinkoje, kitaip mokosi ir kitaip bendrauja. Pamokėlės tikslas buvo, kad vaikai nors trumpai, bet sužinotų apie neregiams skirtas knygas, kad galėtų jas paliesti... Todėl į Airiją teko vežtis priemonių, o kurių nusivežti nepavyko – buvo nufotografuotos ir vaikams parodytos nuotraukos...  Todėl  vaikai turėjo galimybę pamatyti Brailio raštą, jį paliesti. Vaikai pamėgino padaryti kitokių atvirukų, kitaip suprantamų – liečiant. Vaikų amžius nuo 3 iki 11 metų... Taigi labai skirtingi supratimo lygiai... Šiuo atveju pamoka buvo abipusė: vaikams – apie neregių skaitymo ir pažinimo ypatumus, o Ukmergės padalinio vyriausiajai bibliotekininkei – apie bendravimą su nelietuviškose mokyklose besimokančiais vaikais, kurie yra itin skirtingo amžiaus... Manome, kad mes visi labai daug išmokome... Be to, vaikučiai paprašė jų padarytus atvirukus parvežti į Lietuvą LAB Ukmergės padalinio skaitytojams. Šiuo metu jais yra sveikinami skaitytojai šv. Kalėdų proga.
Airijoje įgyta neįkainojama patirtis padės planuoti tolesnes edukacijų kryptis: kaip jas reikėtų tobulinti, kaip papildyti, kad jos ne tik neštų informaciją vaikams, bet kad jiems būtų priimtinos savo forma ir metodais.
Kelionė buvo labai prasminga.

Kelionės išlaidas apmokėjo lituanistinė mokyklėlė „Vaikų pasaulis“.

Asta Girnienė

Nuotraukos Astos Girnienės, Dovilės Pikelienės, Auksės Valantinavičiutės