LAB paslaugų adresatų plėtra: skelbiame diskusijų grupės metodu atlikto tyrimo rezultatus („Potencialių Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų lūkesčių tyrimas“)

2017-12-27

2017 m. lapkričio 28 d. Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos Socialinių paslaugų dienos centre diskusijų grupės metodu atliktas „Potencialių Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų lūkesčių tyrimas“. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti potencialių LAB Ukmergės padalinio vartotojų – Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos narių lūkesčius LAB paslaugoms.

Tyrimo rezultatai parodė, kad negalią turinčios senjorės yra pakankamai aktyvios, mobilios, motyvuotos, kūrybingos, noriai bendraujančios tiek tarpusavyje, tiek su nepažįstamais iki tol žmonėmis (LAB tyrėjais). Potencialūs vartotojai gali naudotis įprastais spaudiniais, turi naudojimosi biblioteka patirtį ir ją tęsia, tačiau tiriamųjų amžiaus grupėje rega silpnėja, ima atsirasti problemų naudojantis įprastu spausdintu tekstu. Potencialius vartotojus domintų LAB garsiniai skaitymai, seminarai, galimybė siūlyti seminarų temas. LAB Ukmergės padalinio veikla respondentams girdėta, bet mažai žinoma. Tačiau tyrimo dalyviai turi gebėjimų, kuriais galėtų pasidalyti su padalinio skaitytojais ir lankytojais, ir motyvacijos tuo užsiimti.

Tyrimą atliko LAB direktorė dr. Rasa Januševičienė ir LAB vyresnioji specialistė-tyrėja Ilona Daučiūnienė.

Tyrimo ataskaita