Lietuvos aklųjų biblioteka atliko tyrimą „Pasakojimų dėžutė“ – autizmo spektro ir kitų sutrikimų turintiems vaikams: Lietuvos aklųjų bibliotekos atvejis“

2017-12-29

Lietuvos aklųjų biblioteka atliko tyrimą „Pasakojimų dėžutė“ – autizmo spektro ir kitų sutrikimų turintiems vaikams: Lietuvos aklųjų bibliotekos atvejis“. Tyrimu siekta įvertinti „Pasakojimų dėžutės“ metodo tinkamumą / pritaikomumą autizmo spektro (ASS) ir kitų sutrikimų turintiems vaikams. Tyrimo rezultatai rodo, kad „Pasakojimų dėžutė“ kaip metodinė priemonė yra tinkama ne tik regos, bet ir kitą negalią ir / ar sutrikimų turintiems vaikams ugdyti. Šis tyrimas yra vienas pirmųjų bandymų įvertinti bibliotekų darbo su ASS turinčiais vaikais galimybes Lietuvoje. Tyrimą atliko LAB direktorė dr. Rasa Januševičienė ir l. e. p. direktorės pavaduotoja bibliotekinei veiklai dokt. Fausta Kepalienė.

Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita: http://bit.ly/2DuSGEV