Pasveikinome partnerius

2018-03-01

Iš kairės: Kauno M. K .Čiurlionio LIONS klubo atstovė; LAB direktorė Rasa Januševičienė; Kauno P. Daunio ugdymo centro direktorė Raimonda Juknevičienė; buvusi ilgametė centro direktorė Janina Stuopelienė; LAB Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė

1928 metų vasario 27 dieną duris ypatingiems mokiniams atvėrė ypatinga įstaiga – Kauno aklųjų institutas. Tai buvo sistemingo aklųjų švietimo Lietuvoje pradžia, sukūrusi daugybę kitų pradžių ir galimybių. Svarbiausia – galimybių sutrikusios regos žmonėms išmokti rašto, gauti bendrojo lavinimo žinių ir įgyti amatą, iš kurio jie galėtų pragyventi, taip tapdami išsilavinusiais ir savarankiškais žmonėmis.

Organizuoto aklųjų judėjimo, šių žmonių švietimo pradžia, pirmosios aklųjų organizacijos ir institucijų įkūrimas mūsų šalyje neatskiriamai susiję su Prano Daunio, Lietuvos  Nepriklausomybės kovose netekusio regos, vardu. Būtent šis Nepriklausomybės kovų karys, turėjęs progos gydytis ir lankytis Rygos ir Karaliaučiaus aklųjų institutuose, užsienio šalių pavyzdžiu siekė įkurti aklųjų švietimo įstaigą akliesiems ir Lietuvoje. Suorganizavo aklųjų suvažiavimą, įkūrė aklųjų organizaciją, kuri savo ruožtu rūpinosi Kauno aklųjų instituto įsteigimu. „Pradžia buvo sunki, – yra rašęs P. Daunys. – Nebuvo, nei knygų, nei vadovėlių. Tik abėcėlė“. Instituto mokytoja Viktorija Genytė-Šmaižienė parengė pirmąjį elementorių Brailio raštu. Prie priemonių ir galimybių mokyti akluosius kūrimo prisidėjo ir kiti instituto pedagogai, ir savanoriai iš visuomenės. Netrukus institutas iš Vokietijos atsisiuntė Brailio raštu leidinių spausdinimo mašiną ir galėjo lengviau spausdinti ir tiražuoti vadovėlius. Brailio raštu vadovėliai, kitos priemonės, pedagogams skirta literatūra kaupėsi į instituto bibliotekėlę. Tai buvo dabartinės Lietuvos aklųjų bibliotekos ištakos.

Per devyniasdešimt veiklos metų institute mokėsi ir jį baigė ištisos regos negalią turinčių žmonių kartos. Būtent Kauno aklųjų instituto abiturientai buvo tie aktyviausi žmonės, kūrę ir puoselėję savo bendruomenę, protingai ir kūrybingai vadovavę jos įstaigoms, garsinę ją savo kūryba ir įvairios veiklos pasiekimais.

2018 m. vasario 28 d. garbinga Kauno Prano Daunio ugdymo centro sukaktis buvo iškilmingai paminėta Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Buvę ir dabartiniai instituto auklėtiniai kartu su pedagogais parengė gražią sveikinimo programą. Būtent šie jauni, gražūs, talentingi, drąsūs žmonės yra geriausias instituto veiklos rezultatas.

Džiaugiamės bendradarbiaudami su prasmingą kelią nuėjusia ir plėtojančia savo veiklą institucija. Tikimės sėkmingo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo ir partnerystės ir toliau.

Ir dar kartą nuoširdžiai sveikiname Kauno Prano Daunio ugdymo centro bendruomenę su 90-mečiu!

Rasa Januševičienė