LAB veikla pristatyta tarptautinėje konferencijoje

2018-04-12

Konferencijos vaizdas.

2018 m. balandžio 5–6 d. Sankt Peterburgo (Rusijos Federacija) valstybinėje aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje įvyko tarptautinė konferencija „Inkliuzija šiuolaikinėje kultūros ir švietimo paradigmoje“. Konferencijos temos aktualios ir įdomios įvairių sričių mokslininkams ir specialistams: aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, socialiniams darbuotojams, bibliotekininkams ir muziejininkams.

Plenariniame posėdyje diskutuota apie negalios fenomeną, kintantį visuomenės požiūrį į neįgaliuosius, sunkiai nugalimas vidines nuostatas ir stereotipus, didėjantį įvairių kultūros įstaigų ir švietimo prieinamumą.

Kalbėta apie įvairias neįgaliųjų mokymo ir švietimo formas – nuotolinį, namuose, su asistentu (tutoriumi), taip pat ir apie įvairias kylančias problemas. Viena didžiausių problemų – specialiųjų formatų vadovėlių trūkumas, ypač studijoms skirtų priemonių su garsiniu vaizdavimu.

Bibliotekų pranešimuose buvo pristatyti informacijos išteklių fondų formavimo, kultūrinės ir projektinės bibliotekų veiklos rezultatai. Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) pranešime „Naujos Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklos kryptys“ atskleista LAB auditorijų plėtra, sąlygojusi paslaugų tobulinimą, naujų paslaugų kūrimą, naujas projektinės veiklos idėjas. Ypatingo susidomėjimo sulaukė sėkmingai vykdomas LAB projektas „Pasakojimų dėžutė“, leidybinė LAB veikla, ypač – speciali garsinių leidinių serija pagyvenusiems žmonėms ir pilnojo DAISY formato leidiniai.

Antroji konferencijos diena skirta muziejų prieinamumo temai. Įvairių muziejų atstovai kalbėjo apie savo ekspozicijų pritaikymą įvairią negalią turintiems lankytojams. Viena įdomiausių edukacinių veiklų – viename iš dailės muziejų vykdomi edukaciniai užsiėmimai, kuriuose regos negalią turintys žmonės lytėjimu gali susipažinti su atkurtais portretuose vaizduojamų žmonių drabužiais. Kartu su muziejaus edukatoriais neregiai lankytojai bando atkartoti paveiksluose vaizduojamų žmonių pozas ir taip geriau suvokti vaizduojamą sceną. Įvairių žanrų paveikslams suvokti taikomi skirtingi metodai – garsinis vaizdavimas, aprašymo tekstai Brailio raštu, garsiniai gidai. Visa tai pasiekiama vykstant kultūros įstaigų partnerystei ir bendradarbiavimui, bendromis pastangomis kuriant paslaugas.

Muziejaus programoje buvo du master class užsiėmimai, vykę Isaakijaus sobore ir Atpirkėjo kraujo sobore veikiančiuose valstybiniuose muziejuose. Su abiem soborais, jų eksterjeru, interjeru, svarbiausiais sakralinio meno kūriniais, istorija regos negalią turintys lankytojai gali susipažinti, naudodamiesi jiems specialiai sukurta daugiafunkce priemone, kurią sudaro išardomi šventyklų maketai (lytėjimu galima suvokti pastato išorę, o „atidarius“ maketą – pastato vidaus erdves), garsinis gidas, reljefinės iliustracijos, liečiamieji mozaikų, statybai ir apdailai naudotų medžiagų pavyzdžiai, tekstas Brailio raštu, interaktyvios priemonės. Buvo labai įdomu apsilankyti master-class gidų ekskursijose kartu su neregiais konferencijos dalyviais.

Su Sankt Peterburgo aklųjų ir silpnaregių biblioteka Lietuvos aklųjų biblioteką sieja seni bendradarbiavimo ryšiai. Būtent ši biblioteka suteikia galimybę naudotis Brailio raštu leidiniais rusų kalba rusakalbiams LAB skaitytojams.

Konferencija suteikė naujos įdomios patirties ir žinių.

Rasa Januševičienė