Pirmoji 3P kūrybinė stažuotė – LAB Vilniuje

2018-04-13

Bendra kūrybinės stažuotės dalyvių nuotrauka.

Šiais metais Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „3P: Partnerystė. Patirtis. Pasidalijimas“. Projektu siekiama kelti asociacijos bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, taikant inovatyvų mokymosi partnerystės tinkluose metodą – kūrybines stažuotes.

Balandžio 12–13 dienomis Lietuvos aklųjų bibliotekoje vyko pirmieji 3P projekto mokymai Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos darbuotojams. LAB savo kūrybinių stažuočių programą adresavo projektų ir kultūrinės veiklos vadybininkams, metodininkams, rinkodaros specialistams. Būsimiems mokymų dalyviams buvo pateiktas išplėstinis LAB pasiūlymų „meniu“ ir, remiantis dalyvių pasirinkimais, sudaryta dviejų dienų trukmės stažuotės programa. 
Stažuotė prasidėjo edukacine ekskursija po Lietuvos aklųjų biblioteką, kurioje LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė supažindino su LAB leidinių specialiaisiais formatais fondais, šių dokumentų leidybos ir sklaidos ypatumais, fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymu neįgaliesiems, Tiflotyros skaityklos eksponatais. Vėliau dalyviai kartu su LAB Informacijos išteklių centro vadove Dalia Balčytyte kūrė improvizuotas taktilines iliustracijas dailininko Renė Magrito kūrybos tema. Šią naują temą ir taktilinių iliustracijų metodiką Dalia parengė specialiai 3P projekto kūrybinėms dirbtuvėms.
Garsinio vaizdavimo teoriją ir praktiką stažuotojams pristatė LAB partnerio Vilniaus universiteto Kauno fakulteto lektorės dr. Laura Niedzviegienė ir doktorantė Jurgita Astrauskienė. Paskaitą papildė įdomūs garsinio vaizdavimo pavyzdžiai. Pirmosios stažuotės dienos pabaigoje dalyvius pakvietėme į ekskursiją po Vilniaus senamiestį su svetingiausiu Vilniaus miesto gidu, „Gatvės gyvos“ įkūrėju Albertu Kazlausku, kuris ekskursijos metu atskleidė, kaip galima pristatyti svarbius miesto kultūrinius objektus nematančiam žmogui. 
Antrąją stažuotės dieną bibliotekų specialistai lankėsi ekskursijoje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Grįžus į LAB, įgarsinimo produktų koordinatorė Alisa Žarkova supažindino su garso įrašų studijomis, diktorių darbu, reikalavimais diktoriams. Dalyviai patys turėjo galimybę trumpam tapti diktoriais ir pabandyti įgarsinti teksto ištrauką. 
Apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojų laukia dar dveji 3P projekto mokymai, kurie vyks Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosiose bibliotekose.