Naujas LAB auditorijų plėtros tyrimas

2018-05-11

LAB direktorė Rasa Januševičienė ir LAB tyrėja Ilona Daučiūnienė.

2018 m. gegužės 10 d., bendradarbiaujant su reabilitacijos ir slaugos centru „Gemma“, diskusijų grupės metodu atliktas naujas potencialių Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų lūkesčių tyrimas.

Jau dešimt metų po vienu sveikatos centro „Gemma“ stogu veikia reabilitacijos centras ir vienintelė Rytų Lietuvoje privati slaugos ir globos įstaiga, kurioje gyvenantiems įvairią negalią turintiems žmonėms teikiamos medicininės ir socialinės slaugos paslaugos.

Diskusijų grupėje dalyvavo 8 sveikatos centro gyventojai ir 2 personalo atstovai. Tyrimo dalyviai pasakojo apie savo laisvalaikio pomėgius, šiuo metu naudojamus informacijos gavimo kanalus, skaitomą ir norimą skaityti literatūrą, įdomius žmones, su kuriais norėtų pabendrauti. Susipažinę su LAB vartotojams teikiamų paslaugų pasiūla, susidomėjo jomis ir išreiškė pageidavimų jas išbandyti.

Keletas diskusijų dalyvių dėl negalios, sutrikimų ar neseniai patirtų ligų negali skaityti įprastų spausdintų tekstų, bet pabandys klausytis įgarsintų leidinių. Vienai respondentei labai tiks specialios LAB neseniai pradėtos leisti garsinių leidinių serijos senjorams leidiniai – trumpos, pozityvios istorijos ir pasakos. Potencialius vartotojus domintų nauja LAB paslauga – išplėstiniai garsinių knygų skaitymai, taip pat ir edukaciniai užsiėmimai.

Už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant susitikimą su tyrimo dalyviais biblioteka nuoširdžiai dėkoja sveikatos centro „Gemma“ Klientų aptarnavimo ir socialinio darbo vadovei Rūtai Urbanavičienei ir visam centro kolektyvui. Tikimės logiškos šio bendradarbiavimo plėtros – LAB paslaugų punkto šiame sveikatos centre įkūrimo.

Pradedame rengti tyrimo ataskaitą. Su ja bus galima susipažinti LAB tinklalapyje.

Rasa Januševičienė, Ilona Daučiūnienė

Nuotraukos Nerijaus Griciūno