Renginio metu.

Susitikimas su kunigu Algirdu Toliatu

2018-11-30

Vakar, lapkričio 29 d., LAB Vilniuje vyko susitikimas su Lietuvos policijos kapelionu, kunigu, rašytoju Algirdu Toliatu. Kviečiame pažiūrėti susitikimo nuotraukas.

Lietuvos aklųjų bibliotekoje – Nijolė Narmontaitė

2018-11-23

Vakar, lapkričio 22 d., Lietuvos aklųjų bibliotekoje Vilniuje lankėsi aktorė, režisierė, rašytoja, dainininkė Nijolė Narmontaitė. Kviečiame pažiūrėti renginio nuotraukas.

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Išgirsk kiną: filmas su garsiniu vaizdavimu, skirtas regos negalią turintiems asmenims ir visuomenei“

2018-11-13

2018 m. sėkmingai įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamas projektas „IŠGIRSK KINĄ: filmas su garsniu vaizdavimu, skirtas regos negalią turintiems asmenims ir visuomenei“.

Plačiau

Naujas vartotojų aptarnavimo modelis LAB Ukmergės padalinyje

2018-10-16

Minint Tarptautinę baltosios lazdelės dieną, 2018 m. spalio 15 d. Ukmergės kultūros centro mažojoje salėje įvyko Lietuvos aklųjų bibliotekos Ukmergės padalinio naujojo vartotojų aptarnavimo modelio (NaMo) pristatymas visuomenei ir aptarnaujamai bendruomenei.

Plačiau

Vartotojų pasitenkinimo LAB teikiamomis paslaugomis tyrimas

2018-10-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo", Lietuvos aklųjų bibliotekos centre Vilniuje ir penkiuose padaliniuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje) buvo vykdytas LAB vartotojų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis tyrimas. Tyrime dalyvavo 355 respondentai. Tyrimo tikslas – nustatyti esamą LAB vartotojų pasitenkinimą įstaigos teikiamomis paslaugomis. Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita.

Plačiau
Vieno iš projekto renginių metu.

Įgyvendintas projektas „Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas“

2018-07-03

2018 m. vasario 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 1 d. vykdyto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas“ tikslas buvo gerinti garsinių leidinių turinio kokybę, efektyviau pritaikant jį regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti teksto įprastu formatu, turintiems asmenims bei didinant tokių asmenų skaitytojų bendruomenės aktyvumą. 

Plačiau