Naujienų archyvas

Paroda „Reljefiškai iliustruotai knygai – 60 metų“

2018-10-12

Parodos eksponatas.

Prieš 60 metų, 1958 m. spalio mėnesį, buvo išspausdintas pirmasis Lietuvoje elementorius „Saulutė“, skirtas aklųjų mokyklos 1–2 klasei. Vadovėlių akliesiems redakcija prie Valstybinės pedagoginės literatūros leidyklos jį parengė pagal A. Čiplio ir S. Pupeikio reginčiųjų raštu išleistą elementorių „Saulutė“. Vadovėlis aklųjų raštu išspausdintas 50 egz. tiražu, naudojant inžinieriaus J. Boreikos sukonstruotą mašiną.

Elementorių spaudai aklųjų raštu parengė ir korektūras tikrino dviese – Brailio rašto redaktorė neregė A. Poznanskienė ir reginti jaunesnioji redaktorė Z. Onuškevičienė. „Tada ir susimąstėme: o kaip jį redaguoti, kaip piešinius, iliustracijas perteikti? Juk tai turėjo būti pirmoji iliustruota knyga Brailio raštu“, – rašė prisiminimuose A. Poznanskienė. Redaktorės nuvažiavo į Rygą, kur tokios knygos jau buvo leidžiamos. Grįžusios pasikvietė savo leidyklos dailininkus L. Rymeikį, S. Juknienę, M. Paplauskienę ir ėmėsi darbo“.

Tais pačiais metais Vadovėlių akliesiems redakcija dar parengė spaudai reljefinių žemėlapių ir kitokios reljefiniais piešiniais iliustruotos tiflografikos.

Parodą Tiflotyros skaitykloje galima apžiūrėti iki lapkričio 5 d.

Audronė Gendvilienė