Naujienų archyvas

Susitikimai Jonavoje ir Kėdainiuose

2018-11-15

Liečiamosios knygos.

2018 m. lapkričio 7, 13  dienomis Jonavoje ir Kėdainiuose vyko LASS rajonų filialų metiniai ataskaitiniai susirinkimai ir susitikimai su šiose organizacijose įsteigtų paslaugų punktų skaitytojais. Susitikimuose dalyvavo paslaugas teikiančių įstaigų, rūpybos skyrių darbuotojai.

Išklausius organizacijų pirmininkų metines ataskaitas, svečių pasisakymus ir sveikinimus, LAB Kauno padalinio vyr. bibliotekininkė Irena Blaževičienė pristatė LAB veiklą ir teikiamas paslaugas. Taip pat išklausytos skaitytojų pastabos ir pageidavimai bei atsakyta į skaitytojus dominančius klausimus, surengta liečiamųjų knygų paroda. Kėdainių paslaugų punkto skaitytojams pristatyta nauja kėdainietės literatės Daivos Kesminienės eilėraščių knyga „Pasaulis telpa žieduose“. Autorė žinoma dėl savo eilėraščių neregių literatų almanache „Žodžio spalvos“, jos eilėraščiai spausdinti ir Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos leidžiamuose almanachuose, ji yra ir menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ Kėdainių skyriaus narė.

Dėkojame paslaugų punktų atsakingoms darbuotojoms Zitai Šuliokienei ir Astai Bobinaitei už darbą su neregiais skaitytojais.

Tekstas ir nuotraukos Irenos Blaževičienės