Naujienos

Kas gali naudotis LAB leidiniais?

Kas gali naudotis LAB leidiniais?

2014-10-27

Dažnai sulaukiame klausimų tiesiogiai, telefonu, el. laiškais: ar galiu pasiskolinti garsinę knygą? Gal galėčiau nusipirkti garsinių knygų?

Šiuo informaciniu pranešimu norime priminti, kokioms skaitytojų grupėms galime teikti garsinius ir kitų specialiųjų formatų leidinius.

Reginčiųjų raštu leidinius (knygas, žurnalus) Lietuvos aklųjų biblioteka gali išduoti VISIEMS skaitytojams be apribojimų – galioja bendrasis skaitytojo pažymėjimas (jei jo neturite, galite įsigyti ir mūsų bibliotekoje. Informacija apie kainas – http://www.labiblioteka.lt/lt/paslaugos/mokamos-paslaugos).

TAČIAU specialiųjų formatų leidiniais (garsinėmis knygomis ir žurnalais, Brailio raštu spaudiniais, DAISY formato leidiniais),

remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (galiojanti aktuali redakcija http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471807), gali naudotis TIK oficialiai nustatytą regos ir kitą negalią, dėl kurios asmuo negali naudotis įprastiniais leidiniais, turintys žmonės.

Plačiau

Antanui Jonynui 90!

2013-11-12

2013 m. gruodžio 14 d. sukanka 90 metų, kai gimė poetas, rašytojas, kritikas, žymus Lietuvos aklųjų draugijos kūrėjas, aktyvus visuomenės veikėjas Antanas Jonynas. Ta proga Lietuvos aklųjų biblioteka parengė virtualią parodą „Dvikamienis beržas“.

Plačiau

Besidomintiems įvairių pasaulio šalių aklųjų gyvenimo naujienomis

2012-11-30

Besidominčius įvairių pasaulio šalių aklųjų gyvenimo naujienomis kviečiame skaityti ketvirtinį informacinį leidinį „Aklųjų gyvenimas užsienyje“, kuriame pateikiamos straipsnių anotacijos iš užsienyje leidžiamų tiflologinių periodinių leidinių, leidžiamų anglų ir vokiečių kalbomis, pristatomos naujienos iš užsienio interneto svetainių.

Plačiau

Mes jums padėsime prisijungti prie ELVIS

2012-11-09

Gerbiamieji skaitytojai, kviečiame naudotis elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos (ELVIS) teikiamomis paslaugomis!

Ateikite į Lietuvos aklųjų bibliotekos (Skroblų g. 10, Vilnius) trečiąjį aukštą. Čia yra įsikūrusi ELVIS grupė. Mes jums padėsime prisijungti prie ELVIS, paaiškinsime, kaip naudotis sistema.

Plačiau
IFLA logo

Ar Lietuvoje yra dislektikų?

2012-08-09

(2012 m. rugpjūčio 8–9 d.)

Ar Lietuvoje yra dislektikų – retorinis klausimas. Tyrimais įrodyta, kad 5–10 proc. populiacijos kenčia nuo šio skaitymo sutrikimo. Dažnai (apie 50 proc.) šie žmonės taip pat turi ir kitų sutrikimų – dispraksiją (planavimo ir judėjimo sutrikimą), specifinių kalbos sutrikimų (Specific Language Impairment), dėmesio sutelkimo sutrikimų (Attention Deficit), diskalkuliją (skaičiavimo sutrikimą) ir t. t. 

Plačiau