L. Kempbelas

Prisiminimai apie Vitą Purlį

Larry Campbell, ICEVI pirmininkas emeritas,

2018 m. liepos 8 d., Jungtinės Amerikos Valstijos

Vertimas iš anglų kalbos, vertė Audronė Gendvilienė

Visi prisiminimai, susiję su mano draugu ir kolega Vitu Purliu, labai geri, tik juos šiek tiek temdo liūdesys, kad pasaulis per anksti neteko šios energija tryškusios sielos.

1991–1992 mokslo metais, kai Vitas dalyvavo Overbruko aklųjų mokyklos Tarptautinėje programoje, dirbau tos programos specialiuoju konsultantu. Mane iškart patraukė jo teigiamas požiūris, beribis entuziazmas viskam, kas susiję su aklųjų ir silpnaregių galimybėmis naudotis kompiuterinėmis technologijomis, ir didžiulė jo energija, kuri, atrodė, niekada nenuslūgdavo žemiau „maksimalios“.

Mokslo metams pasibaigus Vitas sugrįžo į Lietuvą, išsiveždamas vieną labai seną kompiuterį ir didelių svajonių.  Tos svajonės tapo tikrove jau po kelerių metų, išpildydamos ir Vito, ir visų mokinių ir mokytojų, kurių gyvenimui jis padarė gilią ir reikšmingą įtaką, lūkesčius.

Labiausiai aš prisiminsiu Vitą už jo svarų indėlį į darbą aklų žmonių labui už Lietuvos ribų. Jis buvo vienas iš EENAT projekto „Prieinamumą akliesiems ir silpnaregiams užtikrinančių technologijų plėtotės Rytų Europos šalyse tinklas“ (angl. Eastern European Network on Access Technology) steigėjų, – projekto, kurį su didžiuliu užsidegimu įgyvendino kartu su kolegomis iš Rytų ir Centrinės Europos. Po kelerių metų jis savanoriškai skyrė savo laiką, padėdamas Overbruko aklųjų mokyklai  įgyvendinti naują tarptautinę iniciatyvą Kinijoje.

Vitas buvo žmogus, kupinas milžiniškos energijos, trykštantis užkrečiamu entuziazmu, įsitikinęs kompiuterinių technologijų galia sudaryti lygias galimybes ir kurti įtraukias bendruomenes. Nors Vitas paliko šį pasaulį pernelyg anksti, manau, būtų teisinga pasakyti, kad per savo trumpą gyvenimą jis padarė daugiau nei daugelis pajėgtų per du gyvenimus.

Vertėjos pastaba:  ilgametis ICEVI prezidentas Lorensas Kempbelas už nuopelnus aklųjų ir silpnaregių švietimui 2018 m. balandžio mėn. 7 d. apdovanotas Amerikos aklųjų fondo įsteigtu „Migelio medaliu“.

 

Memories of Vitas Purlys

My memories of my friend and colleague Vitas Purlys are all so very positive; with only a touch of sadness that his energy and spirit left this world far too early.

When Vitas enrolled in the International Program at the Overbrook School for the Blind for the 1991-92 academic year, I was serving as special consultant to the program.  I was immediately struck by his positive attitude, his unbounded enthusiasm for anything and everything that had to do with the use of technology by blind and low vision persons and his energy level that seemed never to dip below “maximum”.

At the end of school year Vitas returned to Lithuania with one very old computer and big dreams.  Within just a few years those dreams were coming true for him and for all of the students and teachers whose lives he touched so deeply and profoundly.

Most of all I will remember Vitas for the many contributions he made to work on behalf of blind individuals beyond Lithuania.  He was a founding member of the Eastern European Network on Access Technology (EENAT) working closely and enthusiastically with colleagues from East and Central Europe.  A few years later he volunteered his time to help a new international initiative Overbrook had launched in China.

Vitas was a man of enormous energy and infectious enthusiasm for the power of technology to create equality of opportunity and inclusive communities.  While Vitas left this world far too early, I think it is fair to say that he accomplished more in his short lifetime than many might in two lifetimes.

Larry Campbell

President Emeritus, ICEVI

July 8, 2018

 

Larry Campbell atsiųstos nuotraukos:

 

Vitas Purlys Kinijoje, Tanjino aklųjų ir silpnaregių mokykloje 2006 m. gruodžio 4–8 d.  Overbruko aklųjų mokyklos surengto 3-jo seminaro metu.

 

Nuotraukoje antras iš kairės kairėje Vitas Purlys. Dešinėje – Larry Campbell, Overbruko aklųjų mokyklos tarptautinių programų konsultantas. Seminaras Kinijoje, Tanjino aklųjų ir silpnaregių mokykloje 2006 m. gruodžio 4–8 d.

 

Seminaro akimirka. Iš kairės pirmas Larry Campbell, antras Vitas Purlys.

Tanjino aklųjų ir silpnaregių mokykloje. Iš kairės antras Vitas Purlys.

Vitas Purlys Tanjino aklųjų ir silpnaregių mokykloje.

JAV Overbruko aklųjų mokyklos surengtas seminaras Kinijos Tanjino aklųjų ir silpnaregių mokykloje. Vitas Purlys skaito pranešimą apie tiflografiką.

 

Vitas Purlys bendrauja su Tanjino aklųjų ir silpnaregių mokyklos mokiniais, demonstruoja tiflografiką.

 

Vitas Purlys Tanjino aklųjų ir silpnaregių mokyklos mokiniams demonstruoja tiflografiką.

Vitas Purlys ant Didžiosios kinų sienos, 2006 m. gruodis.

Nuotrauka iš 2006 m. ICEVI Pasaulinės konferencijos (Kvala Lumpūras, Malaizija).