Peršokti į pagrindinį turinį

Misija ir tikslai

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų, kultūrinius ir informacinius poreikius.

MISIJA
Skaitantiems kitaip atveriame galimybę tobulėti, bendrauti, pažinti pasaulį ir save.

VIZIJA

Kad skaityti galėtų visi!

TIKSLAI
- užtikrinti asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, lygiateisišką ir visapusišką prieigą prie informacijos ir žinių;
- plėtoti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklas, skatinančias jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese;
- vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, integracijos ir socialinės įtraukties klausimais.

S.219

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"