Peršokti į pagrindinį turinį

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas yra skirtas bet kuriam asmeniui, kurį su biblioteka sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) teikti informaciją apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga. Informaciją apie pažeidimą galima teikti el. paštu: praneseju.apsauga@labiblioteka.lt.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (pasisiųsti Adobe PDF formatu).

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;

  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Bibliotekos direktoriaus patvirtintas Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos aklųjų bibliotekoje tvarkos aprašas (parsisiųsti Adobe PDF formatu).

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"