Peršokti į pagrindinį turinį

Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai:

 1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/asr

 2. Įsakymas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos atlikimo
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a34e7a909d9811e9878fc525390407ce

 3. Lygių galimybių įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH

 4. Statybos techninis reglamentas str 2.03.01:2019 statinių prieinamumas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c

Europos sąjungos teisės aktai:

 1. Europos komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) kuriuo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1524&from=LT

 2. Europos komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2048&from=LT

 3. JT Neįgaliųjų teisių konvencija (2006)

 4. EK Strategija dėl negalios 2010-2020 (2010)

 5. ET Strategija dėl negalios 2017-2023

 6. LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (1995; naujausia redakcija 2019)

 7. LR Lygių galimybių įstatymas (2008; naujausia redakcija2019)

 8. Neįgaliųjų reikalų departamento tinklalapyje: http://www.ndt.lt/teisine-informacija/teises-aktai/

Standartai

 1. Europos standartas EN 301 549 v2.1.2
  https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf

 2. Pasaulio saityno konsorciumo standartas WCAG 2.1.
  https://www.w3.org/TR/WCAG21/

 3. Neįgaliesiems pritaikyto žiniatinklio turinio gairės (WCAG) iš pasaulinio žiniatinklio konsorciumo (W3C)
  https://www.w3.org/TR/?tag=accessibility#w3c_all

 4. Web-based Intranet and Internet Information and Applications (1194.22)
  https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/guide-to-the-section-508-standards/web-based-intranet-and-internet-information-and-applications-1194-22

Rekomendacijos ir įrankiai

 1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas: Interneto svetainių prieinamumas https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/interneto-svetainiu-prieinamumas

 2. Internetas visiems: Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas (Išsami versija) https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Interneto%20svetaini%C5%B3%20prieinamumas/Internetas_visiems_ne%C4%AFgali%C5%B3j%C5%B3%20forumo%20parengtas%20vadovas.pdf

 3. Web Accessibility Challenges
  https://thesai.org/Downloads/Volume7No10/Paper_23-Web_Accessibility_Challenges.pdf

 4. Designing with contrast: 20 tips from a designer
  https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/

 5. Web accessibility in mind
  https://webaim.org/

 6. Contrast checker
  https://contrastchecker.com/

 7. Lietuvos meno muziejų prieinamumas
  http://www.kulturostyrimai.lt/wp-content/uploads/2019/11/Lietuvos-meno-muzieju-prieinamumas_leidinys_2019_SMP_.pdf

S.195

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"