Peršokti į pagrindinį turinį

Iš Tiflotyros skaityklos fondo

Iš Tiflotyros skaityklos fondo

Eiliuotas dokumentas iš Tiflotyros skaityklos fondo

2019 metų pradžioje LASS žurnalas „Mūsų žodis“ minėjo 60 metų sukaktį. Per 60 metų buvo išleista 720 žurnalo numerių. Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skaitykloje tarp kitų Lietuvos aklųjų istorinių dokumentų saugomas „Mūsų žodžio“ redakcijai skirtas sveikinimas. Jame Lietuvos aklųjų draugijos leidyklos kolektyvas sveikina „Mūsų žodžio“ redakciją 200-jo numerio išleidimo proga (LASSM Pg-278).  200-sis numeris pasirodė 1975 metų rugpjūčio mėnesį. Sveikinime šmaikščiai aprašyti „Mūsų žodžio“ redakcijos darbuotojai, kurių tuomet būta net šešiolikos, o mintys tąja džiugia proga išguldytos eilėmis ir parašytos dailyraščiu. Eilių autorius nežinomas, bet atrodo, kad jam redakcijos darbuotojai buvo labai gerai pažįstami. Supažindiname Tinklaraščio skaitytojus su šio dokumento tekstu.

Leidykla:

Jubiliejus, jubiliejus,

Ir kiekvienas – atjaunėjęs.

Tad norėtų leidykla

Palinkėt jums ką-ne-ką.

Adolfui Venckevičiui:

Redaktorių esti kaip aktorių –

Pralinksmins, aplodys, apjodys.

Bet šis – su žemaičių charakteriu.

Be jo mūsų žodis – ne žodis.

Vaciui Areimai:

Storas redaguoja knygas

Ir mėgsta...tik savo „ligas“.

Jonui Šukiui:

Darbštus. Ir priedo kalbininkas.

Geriau nekliūk į Jono tinklą.

Kada pritrūksta Jonui žodžių,

Jis griebias „žodyje“ paklodžių...

Petrui Navalinskui:

Tai dvilypė figūra –

Čia yra, o čia nėra.

Dailininkas – tarsi vaikas,

Keturias kertes atlaiko.

Natašai Leonovai:

Sėdi – rašo. Tyli – rašo.

Jūs atspėjote – Nataša.

Emilijai Kulakauskienei:

Jei kartais bijote pramigti,

Teims Emilija jus mygtiǃ

Kada jus gena sekretorė –

Net oras gauna švino svorį.

Lionginui Ragėnui:

Visokių būna ragų,

Yra net vištienos ragu.

Bet tąsyk, kai dirba Ragėnas,

Suskamba ir naktys, ir dienos.

Aleksandrui Bergui:

Aš – meistriškas vairuotojas,

Aš – Aleksandras Bergas.

Redakcijos darbuotojams

Mane sugauti – vargas.

Genutei Pronckienei:

Kam vaikinai, kam vaikinai,

Aš geriau einu į kiną.

Aldonai Armalytei:

Kai sutiksi Armalytę,

Klausk, kur dingo Vėlyvytė.

Kaip sau nori, taip ir sukis –

Jos abidvi kaip dvynukės.

Pranui Kutkaičiui:

Gabumams jo nerasi galo,

Tik baisiai mėgsta...Machačkalą.

Algirdui Verbai:

Jei prigis –

Turės akis.

Marytei Taraškevičienei:

Mikliai barbenu klavišą,

Daug mikliau, nei peščiau vištą.

Birutei Vėlyvytei:

Ji žurnalistė, literatė,

Sau šviesią ateitį numatė.

Sumanymų ji kupina –

Tuoj burgs siuvimo mašina.

Julei Plepienei:

Padėjo Areimai, padėjo Ragėnui,

Jei reikia – padės jums prailginti dieną.

Eleonorai Cicėnaitei:

Lai jūsų kūrybą nulems mano noras.

Taip tėvas pakrikštijo – Eleonora.

G.49

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"