Peršokti į pagrindinį turinį

Projektinė veikla

Lietuvos aklųjų bibliotekos projektinė veikla
 2019 m. gruodžio 13 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvykusio...

2019 m. gruodžio 13 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvykusio Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“ pristatymo akimirka. Nuotraukoje matomas  Vilniaus rotušės 3D maketas ugdymo centro bibliotekoje, kur po renginio jis paliktas laikinai ekspozicijai, siekiant suteikti galimybę moksleiviams atidžiai su juo susipažinti.

 2019 m. gruodžio 13 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvykusio...

2019 m. gruodžio 13 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvykusio Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“ pristatymo akimirka. Nuotraukoje matomas ugdymo centro mokinys su ausinėmis, liečiantis Vilniaus rotušės 3D maketą ir besiklausantis ekspozicijos garsinio aprašo. Fone matoma ir daugaiu moksleivių.

 2019 m. gruodžio 13 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvykusio...

2019 m. gruodžio 13 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvykusio Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“ pristatymo akimirka. Nuotraukoje matomi 4 ugdymo centro mokiniai ir jų mokytoja, liečiantys Vilniaus rotušės 3D maketą.

 2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvykusio Lietuvos...

2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvykusio Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“ pristatymo akimirka. Nuotraukoje matomi renginio dalyviai, sustpję aplink 3D maketo ekspoziciją ir klausantys proejkto vadovės Dalios Balčytytės pristatymo. Viena iš dalyvių telefonu fotografuoja pristatymo akimirką.

 2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko Lietuvos...

2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“ pristatymas. Nuotraukoje matoma Dalia Balčytytė, stovinti Nacionalinės dailės galerijos fojė ir renginio dalyviams pasakojanti apie projektą bei jo veiklas. 

 2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvykusio Lietuvos...

2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvykusio Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“ pristatymo akimirka. Nuotraukoje matomi renginio dalyviai, liečiantys 3D maketą.

 2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko Lietuvos...

2019 m. gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“ pristatymas. Renginio metu projekto vadovė Dalia Balčytytė susirinkusiems dalyviams pristatė projekto metu atspausdintą Nacionalinės dailės galerijos 3D maketo ekspoziciją. Nuotraukoje matoma Dalia Balčytytė, stovinti Nacionalinės dailės galerijos fojė ir renginio dalyviams pasakojanti apie projektą bei jo veiklas. 

 2019 m. lapkričio 13 d. specialiųjų poreikių turintiems Ukmergės...

2019 m. lapkričio 13 d. specialiųjų poreikių turintiems Ukmergės „Ryto“ mokyklos moksleiviams buvo pristatytos dvi pagal Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Edukacinė programa: pažink pasaulį pirštais“ tautodailininkės Astos Girnienės pagal B. Tiknevičiūtės knygeles sukurtos liečiamosios knygelės: „Obelėlės turtai“ ir „Gėlytė“. Nuotraukoje knygelių autorė stovi scenoje ir pristato savo sukurtas liečiamąsias knygeles salėje susėdusiems moksleiviams.

 2019 m. gruodžio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje...

2019 m. gruodžio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje vyko praktinis seminaras „Pažink pasaulį pirštais. Sukurk liečiamą iliustraciją“, kurių metu bibliotekos darbuotojos turėjo galimybę susipažinti su liečiamųjų piešinių kūrimo bei panaudojimo ypatybėmis bei įgijo praktinių žinių. Seminaras organizuotas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Edukacinė programa: pažink pasaulį pirštais“.
Nuotraukoje matomos keturios bibliotekininkės, susėdusios aplinka stalą ir kuriančios liečiamąsias iliustracijas. Užsiėmimą veda projekto vadovė Janina Vileikeinė ir LAB Informacinių išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė.

 2019 m. lapkričio 28 d. vyko 3D maketų ekspozicijos pristatymas, kurio metu...

2019 m. lapkričio 28 d. vyko 3D maketų ekspozicijos pristatymas, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su Nacionalinės dailės galerijos (NDG) 3D maketu. Ši ekspozicija parengta remiantis universalaus dizaino principais. Jo aprašas pateiktas reginčiųjų ir Brailio raštu bei garsiniu formatu. 3D maketas sukurtas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“.
Nuotraukoje projekto vadovė Dalia Balčytytė pristato 3D maketo ekspoziciją regos negalią turintiem skaitytojams. Matomi du regos neglią turintys skaitytojai, liečiantys 3D maketą bei projekto vadovė, pasakojanti apie ekspoziciją.

 2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos aklųjų biblioteka, įgyvendindama...

2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos aklųjų biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą“, kartu su „Gatvės gyvos“ gidu Albertu Kazlausku pakvietė bibliotekos skaitytojus artimiau susipažinti su Vilniaus rajonu Naujamiesčiu, kuriame įsikūrusi biblioteka. Šios ekskursijos, pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, metu dalyviai susipažino su Vilniaus miesto senaisiais gamybiniais pastatais bei jų istorija. 
Nuotraukoje gidas grupei ekskursijos dalyvių, sustojusių aplink jį puslankiu, pasakoja apie Naujamiestį.

 2019 m. lapkričio 14 d. specialiųjų poreikių turintiems Kauno Jono...

2019 m. lapkričio 14 d. specialiųjų poreikių turintiems Kauno Jono Laužiko mokyklos moksleiviams buvo pristatytos dvi pagal Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Edukacinė programa: pažink pasaulį pirštais tautodailininkės Linos Norkienės sukurtos liečiamosios knygelės: „Laimė yra lapė“ ir „Sargio kiemas“. Nuotraukoje matomi du vaikai: besišypsanti mergaitė ir nugara stovintis berniukas, skaitantys knygelę. Berniukas matuojasi knygelėje prisiųtą oranžinės spalvos pirštuotą pirštinę.

 2019 m. įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo...

2019 m. įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Pažink pasaulį pirštais“ akimirka. Po sukurtos taktilinės knygelės „Laimė yra lapė“ pristatymo vyko kūrybinės dirbtuvės. Nuotraukoje berniukas kuriantis taktilinį atviruką su lapės atvaizdu.

 2019 m. įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo...

2019 m. įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Pažink pasaulį pirštais“ akimirka.Projekto metu L. Norkienės sukurtos taktilinės knygelės „Laimė yra lapė“ pristatymas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre Vilniuje. Nuotraukoje matomos vaikiškos rankos, kurias laiko suaugusio žmogaus rankos, kuriomis žmonės liečia taktilinės knygelės pagrindinį veikėją – pliušinę lapę.

 LAB Panevėžio padalinyje 2019 m. gegužės 14 d. Zarasų socialinės globos...

LAB Panevėžio padalinyje 2019 m. gegužės 14 d. Zarasų socialinės globos namų paslaugų punkte vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Ir kvepia pavasarį pienės“, renginys organizuotas įgyvendinant LAB projektą „KARTU: edukaciniai, kultūriniai renginiai senjorams“ . Nuotraukoje skaitovas ir dainų atlikėjas Arvydas Markevičius sėdi prie stalo, rankose laiko gitarą. Aplink stalą, ant kurio matyti arbatos puodeliai susėdę 8 globos namų gyventojos bei LAB vyr. bibliotekininkė Nijolė Bielinskienė.

 Rugpjūčio 30 d. LAB, vykdydama projektą „Kartu: edukaciniai...

Rugpjūčio 30 d. LAB, vykdydama projektą „Kartu: edukaciniai kultūriniai renginiai senjorams“ Fabijoniškių socialinių paslaugų namų gyventojams suorganizavo susitikimą su gamtininku, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi. Gamtininkas ne tik pasakojo apie gamtą, bet ir kvietė pažinti paukščių balsus. Susirinkusiesiems pristatė savo knygą „Lietuvos paukščiai“. Nuotraukoje matyti Selemonas Paltanvičius, pasipuošęs Nacionalinės ekspedicijos marškinėliais renginio metu džiaugsmingai iškėlęs rankas į viršų, šalia jo LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė. Ant staliuko priešais žmonės matyti autoriaus pristatoma knyga.

 LAB Šiaulių padalinys prisidėjo įgyvendinant LAB projektą...

LAB Šiaulių padalinys prisidėjo įgyvendinant LAB projektą „KARTU: edukaciniai, kultūriniai renginiai senjorams“ ir birželio 26 dieną Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namuose surengė susitikimą su silpnarege poete Karolina Kazlauskiene. Nuotraukoje vokalinio ansamblio „Varsa“ dainininkės, vilkinčios mėlynos spalvos suknelėmis ir akordeonistas atlieka dainas, sukurtas pagal Karolinos Kazlauskienės eiles, priešais juos susėdę senelių globos namų gyventojai.

 2019 m. įgyvendinto  Lietuvos kultūros tarybos bei LR kultūros...

2019 m. įgyvendinto  Lietuvos kultūros tarybos bei LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Lietuvos aklųjų bibliotekos Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė birželio 5 d. Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje vykusio seminaro "Skaitomo turinio svarba šiandienos mokykloje: Informacinio raštingumo įgūdžiai savarankiškam mąstymui ir biblioterapija kaip metodas lavinti emocinį intelektą bei empatiją" metu vedė informacinio raštingumo mokymus mokyklų bibliotekinikams bei pristatė vykusios stažuotės Slovėnijos bibliotekose patirtis. Nuotraukoje Dalia Balčytytė su mokymų dalyviais.

 2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir...

2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Nuotraukoje Lietuvos aklųjų bibliotekos stažuotės dalyviai susitikimo su Slovėnijos Bled miesto meru metu.

 2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir...

2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Nuotraukoje Liublianos aklųjų ir silpanregių bibliotekos darbuotoja garso įrašų studijoje.

 2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir...

2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Nuotraukoje Lietuvos aklųjų bibliotekos stažuotės dalyviai su kolegomis iš Liublianos aklųjų ir silpnaregių bibliotekos. Liublianos aklųjų ir silpnaregių bibliotekos darbuotoja demonstruoja jų leidžiamus garsinius leidinius.

 2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir...

2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Nuotraukoje Lietuvos aklųjų bibliotekos stažuotės dalyviai su kolegomis iš Izolos viešosios bibliotekos.

 2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir...

2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Nuotraukoje A.T. Linharta Radovljicos viešosios bibliotekos juodai baltas taktilinis patalpų planas, pritaikytas regos negalią turintiems asmenims. Šalia reginčiųjų rašto įspaustas Brailio raštas bei naudojami įvairūs taktiliniai simboliai.

 2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir...

2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Nuotraukoje Lietuvos aklųjų bibliotekos stažuotės dalyviai su kolegomis iš A.T. Linharta Radovljicos viešosios bibliotekos.

 2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir...

2019 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendinto Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra II dalis“ akimirka. Nuotraukoje Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojos, iš kairės: Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikeinė, vyr. bibliotekininkė Asta Girnienė, vyr. specialistė Alvyra Liaudanskienė bei specialistė Lilija Oleškevič stovi prie A.T. Linhart Radovljicos viešosios bibliotekos stažuotės Slovėnijoje metu.

 LAB Kauno padalinys prisidėjo įgyvendinant LAB projektą „KARTU:...

LAB Kauno padalinys prisidėjo įgyvendinant LAB projektą „KARTU: edukaciniai, kultūriniai renginiai senjorams“ ir gegužės 21 d. surengė poezijos ir muzikos popietę Jonavos globos namuose. Lauko terasoje poetės Janinos Degutytės eiles skaitė LAB Kauno padalinio vyr. bibliotekininkė Irena Blaževičienė, gitara savo kūrybos dainas atliko nematanti padalinio skaitytoja Laura Stadalninkaitė. Nuotraukoje bendras lauko terasos vaizdas, viduryje stovi I. Blaževičienė ir skaito eiles, šalia ant kėdės sėdi ir rankose laiko gitarą Laura Stadalninkaitė, puslankiu susėdę renginį stebi globos namų gyventojai.

 2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros...

2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros padalinio 50-mečio minėjimo renginio, organizuoto pagal Lietuvos aklųjų bibliotekos įgyvendintą ir Lietuvos kultūros tarybos bei LR kultūros ministerijos iš dalies finnasuotą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“ Vilniuje akimirka. Nuotraukoje Všį Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro liaudiškos muzikos grupė „Atgaja”. 

 2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros...

2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros padalinio 50-mečio minėjimo renginio Vilniuje akimirka. Nuotraukoje buvusi tiflotyros skyriaus darbuotoja dalinasi savo prisiminimais su renginio svečiais. Minėjimo renginiai buvo organizuojami pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“. 

 2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros...

2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros padalinio 50-mečio minėjimo renginio Vilniuje akimirka. Nuotraukoje vyresn. specialistė tiflotyrai Ina Praprovienė dalinasi savo atsiminimais su salėje sėdinčiais renginio dalyviais. Minėjimo renginiai buvo organizuojami pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“. 

 2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros...

2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros padalinio 50-mečio minėjimo renginio Vilniuje akimirka. Nuotraukoje renginio dalyviai LAB centro Vilniuje salėje. Pirmoje eilėje 2 renginio dalyvės bei 1 dalyvis su tautiniais rūbais. Minėjimo renginiai buvo organizuojami pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“. 

 2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros...

2019 m. gegužės 9 d. LAB Informacijos išteklių centro tiflotyros padalinio 50-mečio minėjimo renginio Vilniuje akimirka. Nuotraukoje vyr. specialistas tiflotyrai Juozas Valentukevičius salėje sėdintiems renginio dalyviams sako sveikinimo kalbą. Minėjimo renginiai buvo organizuojami pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“. 

 2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu...

2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu konkurso akimirka. Nuotraukoje Knygos teatro spektaklio „Baltas niekas arba draugystė tyliai“ fragmentas – matomi vaikino ir merginos siluetai (šešėlių teatras), sėdintys vienas prieš kitą ir laikantys vienas kito rankas saujoje, iškeltas virš aukurą primenančio dubens. Konkursas buvo organizuojamas pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“.

 2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu...

2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu konkurso akimirka. Nuotraukoje LAB direktorė Inga Davidonienė bei LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė apdovanoja suaugusiųjų grupėje pirmąją vietą užėmusią skaitytoją Vitaliją Petkutę. Konkursas buvo organizuojamas pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“.

 2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu...

2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu konkurso akimirka. Nuotraukoje LAB direktorė Inga Davidonienė bei LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė apdovanoja jaunių grupėje pirmąją vietą užėmusį skaitytoją Hermį Kasparavičių. Konkursas buvo organizuojamas pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“.

 2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu...

2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu konkurso akimirka. Nuotraukoje LAB direktorė Inga Davidonienė taria sveikinimo kalbą LAB centre Vilniuje susirinkusiems konkurso dalyviams. Konkursas buvo organizuojamas pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“.

 2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu...

2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu konkurso akimirka. Nuotraukoje LAB skaitytojas Giedrius Stoškus skaito Brailio raštu. Jo klausosi bei vertina komisijos nariai: LAB vyr. specialistas tiflotyrai Juozas Valentukevičius bei LAB vyresn. bibliotekininkė Gražina Valančiūtė-Bazienė. Konkursas buvo organizuojamas pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“.

 2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu...

2019 m. gegužės 7 d. vykusio Respublikinio skaitymo Brailio raštu konkurso akimirka. Nuotraukoje LAB skaitytoja Ugnė Žilytė skaito Brailio raštu. Konkursas buvo organizuojamas pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“.

 Balandžio 10 d. LAB Ukmergės padalinyje buvo paminėtas LAB Informacijos...

Balandžio 10 d. LAB Ukmergės padalinyje buvo paminėtas LAB Informacijos išteklių centro  Tiflotyros padalinio 50-mečio jubiliejus. Ta proga viešėjo LAB Informacijos išteklių centro vyriausiasis specialistas tiflotyrai Juozas Valentukevičius ir poetas, žurnalo „Mūsų žodis“ redaktorius Alvydas Valenta. Projekto „Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai“ renginys.

 LAB Klaipėdos padalinys prisidėjo įgyvendinant LAB projektą „KARTU:...

LAB Klaipėdos padalinys prisidėjo įgyvendinant LAB projektą „KARTU: edukaciniai, kultūriniai renginiai senjorams“ ir 2019 m. balandžio 4 dieną Klaipėdos globos namų gyventojams surengė poezijos ir muzikos šventę „Aš diemedžiu žydėsiu...“. Nuotraukoje globos namų gyventojas Jonas Tarasevičius sėdi ratukuose, rankoje laiko mikrofoną ir kartu dainuoja su Janina Moniene.

 2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos...

2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra“ akimirka. Stažuotės Estijos aklųjų bibliotekoje metu LAB darbuotojai dalyvavo ekskursijoje po Estijos nacionalinę biblioteką. Nuotraukoje Estijos nacionalinės bibliotekos fasadas.

 2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos...

2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra“ akimirka. Stažuotės Estijos aklųjų bibliotekoje metu LAB darbuotojai dalyvavo ekskursijoje po Estijos nacionalinę biblioteką. Nuotraukoje LAB darbuotojos Rasa Januševičienė, Lilija Oleškevič ir Dalia Balčytytė Estijos nacionalinėje bibliotekoje klausosi gidės pasakojimo.

 2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos...

2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra“ akimirka. Stažuotės Estijos aklųjų bibliotekoje metu pristatytos LAB veiklos. Nuotraukoje stažuotės dalyviai klausosi LAB Informacijos išteklių centro vadovės Dalios Balčytytės pristatymo.

 2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos...

2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra“ akimirka. Nuotraukoje LAB stažuotės Estijos aklųjų bibliotekoje metu užfiksuotos LAB direktorė Rasa Januševičienė bei Estijos aklųjų bibliotekos direktorė Marja Kivihall.

 2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos...

2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra“ akimirka. Stažuotės Estijos aklųjų bibliotekoje metu LAB direktorė Rasa Januševičienė susipažįsta su Estijos aklųjų bibliotekoje įrengtomis garso įrašų studijomis.

 2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos...

2018 m. LAB įgyvendinto projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra“ akimirka. Stažuotės Estijos aklųjų bibliotekoje metu direktorė demonstruoja jų leidžiamas garsines knygas.

 LAB 2018 m. įgyvendinto kvalifikacijos kėlimo projekto „EINAM:...

LAB 2018 m. įgyvendinto kvalifikacijos kėlimo projekto „EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ akimirka. Nuotraukoje LAB darbuotojai, klausantys lektorės paskaitos.

 LAB 2018 m. įgyvendinto kvalifikacijos kėlimo projekto „EINAM:...

LAB 2018 m. įgyvendinto kvalifikacijos kėlimo projekto „EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ akimirka. Nuotraukoje LAB darbuotojai, klausantys lektorės paskaitos. Iš kairės: LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė, LAB Ukmergės padalinio vyr. bibliotekininkė Asta Girnienė, LAB Panevėžio padalinio vyr. bibliotekininkė Nijolė Bielinksienė, LAB Šiaulių padalinio vyr. bibliotekininkė Javita Lapinskaitė. 

 LAB 2018 m. įgyvendinto kvalifikacijos kėlimo projekto „EINAM:...

LAB 2018 m. įgyvendinto kvalifikacijos kėlimo projekto „EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ akimirka. Nuotraukoje LAB darbuotojai, atliekantys lektorės paskirtą užduotį: ant kolegos nugaros priklijuotame lape jam nematant rašo komplimentus vieni kitiems.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Projekto dalyvė LAB centre Vilniuje esančioje garso įrašų studijoje mėgina įgarsinti knygos ištrauką.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Nuotraukoje užfiksuoti projekto dalyviai su edukacijos „Menas anapus regėjimo. Sukurk liečiamą iliustraciją“ metu sukurtomis taktilinėmis iliustracijomis.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Projekto dalyviai užfiksuoti prie Vilniuje, Užupyje esančio angelo skulptūros. Apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai dalyvavo regos negalią turintiems asmenims pritaikytoje ekskursijoje po Vilniaus senamiestį, kurią veda „Gatvės gyvos“ gidas Albertas Kazlauskas.

 2018 m. LAB įgyvendintas Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendintas Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Projekto dalyvė LAB centre Vilniuje esančioje garso įrašų studijoje mėgina įgarsinti knygos ištrauką. Nuotraukoje besišypsanti rankas į viršų iškėlusi ir džiugiai nusiteikusi mergina.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai dalyvauja regos negalią turintiems asmenims pritaikytoje ekskursijoje po Vilniaus senamiestį, kurią vedė „Gatvės gyvos“ gidas Albertas Kazlauskas. Nuotraukoje matome kaip viena dalyvė liesdama objektą mėgina pajausti jo formas.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Projekto dalyviai užfiksuoti prie Vilniaus arkikatedros dalyvaudami regos negalią turintiems asmenims pritaikytoje ekskursijoje po Vilniaus senamiestį, kurią vedė „Gatvės gyvos“ gidas Albertas Kazlauskas.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Seminaro, skirto viešųjų bibliotekų darbuotojams, metu, viena iš dalyvių, pristato edukacijos „Menas anapus regėjimo. Sukurk liečiamą iliustraciją“ metu sukurtą taktilinę iliustraciją.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Projekto dalyvė LAB centre Vilniuje esančioje garso įrašų studijoje mėgina įgarsinti knygos ištrauką.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė seminaro dalyviams pristato LAB fonduose saugomas taktilines knygeles.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė seminaro dalyviams pristato LAB Tiflotyros skaitykloje saugomus eksponatus.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Seminaro, skirto viešųjų bibliotekų darbuotojams, metu LAB Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė pristato savo sukurtą edukaciją „Menas anapus regėjimo. Sukurk liečiamą iliustraciją“, kurios metu dalyviai taktilinėmis iliustracijomis mėgina atkartoti žymiausių dailininkų meno kūrinius.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Projekto dalyvės supažindinamos su Brailio rašto knyga, kurią liesdamos mėgina pažinti raides.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Nuotraukoje apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojams garsinio vaizdavimo techniką bei LAB regos negalią turintiems asmenims pritaikytų filmų pristatymo vedėjai LAB direktorė Rasa Januševičienė bei direktorės pavaduotojas Darius Tamošiūnas su projekto partnerių atstovėmis Vilniaus universiteto Kauno fakulteto audiovizualinio vertimo studijų programos dėstytojomis.

 2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos...

2018 m. LAB įgyvendinto Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „3P: Partnerystė, Patirtis Pasidalijimas“ akimirka. Nuotraukoje projekto dalyviai, Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai, atvykę į pažintinį seminarą LAB, sustoję prie LAB pastato Vilniuje.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės...

2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas“ akimirkos. Nuotraukoje rašytojas Gediminas Pulokas Rašytojų sąjungos salėje, Vilniuje LAB skaitytojams pristato naujas knygas. Rašytojas sėdėdamas prie stalo skaito vienos iš knygų ištrauką.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės...

2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas“ akimirkos. Nuotraukoje Rašytojų sąjungos salėje sustojusi LAB skaitytojų grupelė, tarp jų rašytojas Gediminas Pulokas bei projekto vadovė Janina Vileikienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų po mini spektakliuko „Ąsotis“ dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse „Sukurk svajonių puodelį“, kurių metu dekoruoja popierinius puodelius taktilinėmis iliustracijomis. Kūrybines dirbtuves veda LAB direktorė Rasa Januševičienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų po mini spektakliuko „Ąsotis“ dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse „Sukurk svajonių puodelį“. Berniukas dekoruoja popierinį puodelį įvairiaspalviais karoliukais.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje matomos dviejų mergaičių rankos, liečiančios iš veltinio pagamintas rožes.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje vaikai po mini spektakliuko „Vaisiai“ lytėjimu mėgina pažinti spektakliuke naudotus, iš modelino pagamintus vaisius. Rankoje vaikas laiko iš modelino pagamintas citrinas, viena iš jų atvaizduoja kaip citrina atrodo perpjauta per pus, kita  kaip atrodo sveika, nesupjaustyta citrina. Taip pat nuotraukoje matomas iš modelino pagamintas apelsinas, kurį laiko spektakliuko aktorė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų po mini spektakliuko „Ąsotis“ susėdę lauke ant suoliukų lytėjimu mėgina pažinti spektakliuke naudotas, iš veltinio pagamintas aguonas. Su edukacinėmis priemonėmis vaikus supažindina LAB direktorė Rasa Januševičienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų, susėdusių lauke ant suoliuko stebi mini spektakliuką „Ąsotis“, kurį demonstruoja projekto įgyvendinimo komanda: Rasa Januševičienė, Nerijus Griciūnas, Joris Kazlauskas, Monika Griciūnienė bei Janina Vileikienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų po mini spektakliuko „Ginčas“  lytėjimu mėgina pažinti spektakliuke naudotus medinius stalo įrankius, paverstus spektakliuko personažais (peilis su akytėmis, šakutė su suknele ir auskarais). Su edukacinėmis priemonėmis vaikus supažindina LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų po mini spektakliuko „Vaisiai“  lytėjimu mėgina pažinti spektakliuke naudotus, iš modelino pagamintus vaisius. Su edukacinėmis priemonėmis vaikus supažindina LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų, susėdusių lauke ant suoliuko stebi mini spektakliuką „Ąsotis“, kurį demonstruoja projekto įgyvendinimo komanda: Rasa Jnauševičienė, Nerijus Griciūnas, Joris Kazlauskas, Monika Griciūnienė bei Janina Vileikienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų, susėdusių lauke ant suoliuko stebi minis spektakliuką „Vaisiai“. Pirmąjame plane LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė demonstruoja iš modelino pagamintus citrinų griežinėlius.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje vaikas po mini spektakliuko „Vaisiai“ lytėjimu mėgina pažinti spektakliuke naudotus, iš modelino pagamintus, vaisius. Rankoje vaikas laiko iš modelino pagamintą bananą, kuris atvaizduoja, kaip atrodo pradėtas lupti, vaisius.

 2018 m. įgyvendintos iniciatyvos „Skaitymo pievelės“ akimirka....

2018 m. įgyvendintos iniciatyvos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje LAB komanda, vedusi užsiėmimus negalią turintiems vasaros stovyklos dalyviams, iš kairės: Janina Vileikienė, stovyklos darbuotoja, Rasa Januševičienė, Fausta Kepalienė. Užsiėmimų metu stovyklos dalyviams pravestos kūrybinės dirbtuvės „Vasaros gėlių pieva“. Nuotraukoje užsiėmimų vedėjos sustoję šalia iškabintų vaikų sukurtų piešinių.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje LAB direktorė Rasa Januševičienė pristato iliustracijų atvaizdavimo taisykles bei principus seminaro, skirto bibliotekininkams, dalyviams. LAB direktorė Rasa Januševičienė auditorijai demonstruoja 2 katino iliustracijas, vienoje iš jų katinas atvaizduotas taip, jog regos negalią turintis asmuo teisingai suprastų jam pateiktą informaciją, kitoje pavyzdys, kaip atvaizduoti yra neteisinga.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje grupė vaikų po mini spektakliuko „Ąsotis“, susėdę ant žemės, lytėjimu mėgina pažinti spektakliuke naudotas, iš veltinio pagamintas, rožes. Su edukacinėmis priemonėmis vaikus supažindina LAB Vartotojų centro vadovė Janina Vileikienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje seminaro, skirto bibliotekininkams, dalyviai užrištomis akimis, naudodamiesi lytėjimu, mėgina orientuotis bibliotekos patalpose. Grupę seminaro dalyvių veda LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. LAB projekto „Pasakojimų dėžutė“ dalyviams, susirinkusiems vaikams, demonstruoja mini spektakliuką „Ąsotis“, sukurtą pagal Kęstučio Kasparavičiaus istorijas. Spektakliuko metu naudojamos veltos gėlės: rožės, tulpės, rugiagėlės ir aguonos.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir...

2018 m. įgyvendinto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ akimirka. Nuotraukoje seminaro, skirto bibliotekininkams, dalyviai užrištomis akimis, naudodamiesi uosle, mėgina atpažinti į plastikinius puodelius sudėtus produktus iš jų skleidžiamo kvapo.

 „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės...

„Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)“ 2018 m. įgyvendinto projekto akimirka. LAB Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė susirinkusiems į taktilinių piešinių edukaciją vaikams pristatinėja LAB taktilinę knygelę, kurioje matomas juodas, iš vilnos nuveltas, katinėlis. 

 Projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų...

Projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis), įgyvendinto 2018 m. akimirka. Nuotraukoje visa „Pasakojimų dėžutės“ vaidinimų komanda, iš dešinės: Joris Kazlauskas, Dalia Balčytytė, Monika Griciūnienė, Janina Vileikienė, Nerijus Griciūnas, Rasa Januševičienė.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Vilniaus Lukiškių aikštėje, „Vilnius skaito“ erdvėje LAB organizuotų garsinių skaitymų dalyviai susėdę ratu. Garsiniuose skaitymuose dalyvavo 10 asmenų. Antrąjame nuotraukos plane matomi žmonės, vaikštinėjantys po Lukiškių aikštę.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje pasiruošimas garsiniams skaitymams Vilniaus Lukiškių aikštėje, „Vilnius skaito“ erdvėje. Ant pievos patiestas oranžinis pledukas, ant kurio pintinė obuolių, „Vasara su knyga“ suvenyrai (raudonos skardinės su „Vasara su knyga“ logotipu, kurių viduje žemės substratas bei pelargonijos sėklytė) bei 2 Brailio rašto knygos.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Vilniaus Lukiškių aikštėje po atviru dangumi įrengtos erdvės „Vilnius skaito“ vaizdas. Ant pievos sudėti 3 dviviečiai oranžiniai sėdmaišiai, 1 hamakas, tolumoje matyti lentyna su knygomis. Erdvėje žmonės leidžia laiką, skaito knygas, kiti poilsiauja.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje matomas LAB darbuotojas bei skaitytojas Justas Pažarauskas Vilniaus Lukiškių aikštėje įsikūrusioje „Vilnius skaito“ erdvėje sėdėdamas skaito knygą Brailio raštu, šalia jo besišypsanti LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė LAB skaitytojams Vilniaus Lukiškių aikštėje įsikūrusioje „Vilnius skaito“ erdvėje veda garsinius skaitymus. Nuotraukoje matome Janiną Vileikienę, sėdinčią bei skaitančią ant kelių padėtos knygos ištrauką. Antrąjame plane matyti besiklausantys du žmonės.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Vilniaus Lukiškių aikštėje įsikūrusioje erdvėje „Vilnius skaito“ susirinkę 9 LAB darbuotojai bei skaitytojai susėdę ratu ant sulanktomų kėdučių klausosi LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovės Janinos Vileikienės skaitomos knygos ištraukos.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje garsinių skaitymų dalyviai (Šeduvos senelių globos namų gyventojai) lauke, ant kėdžių, susėdę ratu klauso LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovės Janinos Vileikeinės renginio pristatymo. Renginyje dalyvavo 28 žmonės.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė veda garsinius skaitymus Šeduvos senelių globos namų gyventojams. Janina Vileikienė skaito ištrauką iš knygos. Renginys vyksta po atviru dangumi. Nuotraukoje galime matyti tris ant kėdžių sėdinčius garsinių skaitymų dalyvius.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje LAB darbuotojos veda garsinius skaitymus Šeduvos senelių globos namų gyventojams. Nuotraukoje matomi trys žmonės: iš kairės LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovė Janina Vileikienė, LAB Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Blačytytė bei Šeduvos senelių globos namų darbuotoja. Dalia Balčytytė skaito ištrauką iš knygos. Renginys vyksta po atviru dangumi.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ metu LAB lankėsi įvairiose įstaigose visoje Lietuvoje. Nuotraukoje Šeduvos senelių globos namų gyventojai bei darbuotojai po garsinių skaitymų pievelėje prie globos namų pozuoja nuotraukai.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Zelvos poilsiavietės salėje garsinių skaitymų dalyviai, kurių buvo 16, susėdę laukia renginio pradžios.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje garsinių skaitymų, vykusių Zelvos poilsiavietėje dalyviai sustoję pievoje pozuoja nuotraukai, viena iš dalyvių rankose laiko atverstą knygą.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje garsiniai skaitymai, vykę Vilniaus Vingio parke. Matome ant pievelės patiestus žydros, oranžinės bei rausvos splavos pledus, ant kurių sėdi 4 LAB skaitytojai bei klausosi taip pat ant pleduko sėdinčios bei rankoje laikančios skėtį ir knygą LAB Vartotojų aptarnavimo centro vadovės Janinos Vileikienės knygos pristatymo. Viena vyresnio amžiaus skaitytoja garsinių skaitymų klausosi sėdėdama ant kėdės ir rankoje laikydama skėtį.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Vilniaus Vingio parke vykusių garsinių skaitymų dalyviai smagiai šnekučiuojasi susėdę ant pledukų, patiestų ant pievutės. Nuotraukoje 10 žmonių.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje 13 garsinių skaitymų, vykusių poilsiavietėje Zelva, dalyvių, laukiančių renginio pradžios. Žmonės gerai nusiteikę laiką leidžia lauko terasoje.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Garsiniai skaitymai Zelvos poilsiavietėje. Nuotraukoje 5 žmonės, sėdintys terasoje, iš kurios atsiveria vaizdas į ežerą.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Antavilių pensionato gyventojai šurmuliuoja Joninių šventėje, kai kurie iš jų šoka.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje folkloro ansamblio „Versmė“ atstovai bei Antavilių socialinės darbuotojos Joninių šventėje. Ansamblio narės dėvi tautinius lietuvių drabužius, rankose laiko žalumynų puokštes.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Antavilių pensionato gyventojai bei darbuotojai, susirinkę salėje paminėti Joninių šventės. Senjorams dovanojami Joninių vainikai.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Panevėžio centrinėje aikštėje vykusio „Skaitymo pievelės“ renginio dalyviai, mokyklinio mažiaus vaikai, bei LAB Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė. Vaikai susėdę aplink stalą prieš prasidedančią edukaciją klausosi ištraukos iš knygos, kurią skaito edukacijos vedėja Dalia Balčytytė.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Panevėžio centrinėje aikštėje vykusio „Skaitymo pievelės“ renginio dalyviai, mokyklinio mažiaus vaikai, dalyvauja edukacijoje. Nuotraukoje būrys vaikų, susėdusių aplink stalą, dalinasi kanceliarinėmis priemonėmis, skirtomis kurti taktilinius piešinius.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje matoma mergaitė edukacijos „Sukurk svajonių puodelį“ metu kurianti savo puodelį. Rankoje mergaitė laiko popierinį puodelį, ant kurio užklijavusi braškės aplikaciją, ją dekoruoja juodais dažais.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje edukacijos vedėja Panevėžio centrinėje aikštėje prie stalo susėdusiems vaikams aiškina kaip reikia kurti taktilinius piešinius. Nuotraukoje matome prie ilgo stalo, ant kurio sudėtos įvairios edukacijai „Sukurk svajonių puodelį“ skirtos priemonės (klijai, popieriniai puodeliai, spalvotas popierius) susėdusius 7 vaikus,besiklausančius edukatorės pasakojimo.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ akcijos „Skaitymo...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ akcijos „Skaitymo pievelių dalyviai susipažįsta su taktilinėmis knygelėmis. Nuotraukoje mergaitės rankos, liečiančios iškilią kriaušės aplikaciją.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Nuotraukoje Panevėžio centrinėje aikštėje vykusio „Skaitymo pievelės“ renginio dalyviai, mokyklinio mažiaus vaikai, bei LAB Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė sėdėdami ant pievutės mojuoja fotografui. Nuotraukos antrąjame plane matosi mugėje šurmuliuojantys žmonės.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ įgyvendintos akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirka. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje LAB Ukmergės padalinio vyr. bibliotekininkė Asta Girnienė  veda edukaciją susirinkusiems vaikams. Nuotraukoje matome prie apvalaus stalo susėdusius 7 vaikus bei edukacijos vedėją, rankose laikančią trijų spalvų siūlus, iš kairės: geltonos, žalios ir raudonos. Edukacijos vedėja šypsodamasi aiškina vaikams ką reikės daryti.

 2018 m. projekto „Vasara su knyga“ akcijos „Skaitymo...

2018 m. projekto „Vasara su knyga“ akcijos „Skaitymo pievelės“ akimirkos. Nuotraukoje 10 vaikų ant žemės susėdę ratu priešais save ištiesę po vieną ranką su edukacijos metu iš siūlų nupintomis „draugystės“ apyrankėmis.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės...

2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas“ akimirkos. Nuotraukoje prie nešiojamojo kompiuterio sėdintis ir naujas knygas LAB skaitytojams pristatantis poetas Benediktas Januševičius.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės...

2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas“ akimirkos. Nuotraukoje keturi žmonės: LAB Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė bei 3 LAB skaitytojai knygyne „!Eureka“ klausosi naujų leidinių pristatymo.

 2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės...

2018 m. įgyvendinto projekto „Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas“ akimirkos. Nuotraukoje knygyne „!Eureka“ LAB skaitytojas Giedrius Stoškus sėdi ant kėdės, ant kelių pasidėjęs knygyno darbuotojos pristatinėjamą knygą liečia rankomis.

 Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto...

Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto Alvydo Valentos knygos „Hormonai – visi išsislapstę“ pristatymo akimirkos. Nuotraukoje literato A. Valentos išleista knyga „Hormonai – visi išsislapstę“ knyga reginčiųjų raštu eksponuojama knygos pristatymo renginyje.

 Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto...

Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto Alvydo Valentos knygos „Hormonai – visi išsislapstę“ pristatymo akimirkos. LAB diktorius Virgilijus Kubilius skaito ištrauką iš A. Valentos knygos susirinkusiems svečiams.

 Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto...

Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto Alvydo Valentos knygos „Hormonai – visi išsislapstę“ pristatymo akimirkos.Nuotraukoje LAB specialioji redaktorė Ugnė Žilytė pristato A. Valentos knygą susirinkusiems svečiams, jai už nugaros prie stalo sėdi literatūros kritikė, rašytoja Neringa Mikalauskienė–Dangvydė.

 Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojas,...

Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojas, poetas Alvydas Valenta savo knygos „Hormonai – visi išsislapstę“ pristatymo renginyje.

 Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto...

Nuotraukoje 2018 metais vykusio Neregių literatų konkurso nugalėtojo, poeto Alvydo Valentos knygos „Hormonai – visi išsislapstę“ pristatymo akimirkos. Knygą LAB centre Vilniuje pristato rašytoja, literatūros kritikė Neringa Mikalauskienė–Dangvydė. Knyga buvo išleista pagal projektą „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla – seminaras „Žodžių menas ir muzika““ iš dalies finansuojamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos.

 Nuotraukoje projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla...

Nuotraukoje projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla – seminaras „Žodžių menas ir muzika““ edukacinio seminaro svečias Vygantas Kazlauskas susirinkusiems svečiams groja gitara. Matomi trys besišypsantys, lauko terasoje sėdintys žmonės, už jų nugaros atsiveria vaizdas į ežerą.

 Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „Neregių literatų...

Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla – seminaras „Žodžių menas ir muzika““ vedėja, Rašytojų sąjungos redaktorė Janina Riškutė veda seminarą literatams.

 2018 metais įgyvendinto projekto metu organizuotoje stovykloje „Žodžių...

2018 metais įgyvendinto projekto metu organizuotoje stovykloje „Žodžių menas ir muzika“ padėkos žodį dalyviams taria LAB direktorė Rasa Januševičienė. Nuotraukoje matomi trys žmonės, sėdintys prie stalo bei LAB direktorė atsitojusi tarianti padėkos žodį.

 Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „Neregių literatų...

Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla – seminaras „Žodžių menas ir muzika““ edukacinio užsiėmimo svečiai: iš dešinės poetė Nijolė Daujotytė, aktorė bei režisierė Birutė Mar, Neregių literatų konkurso laureatas, poetas, Alvydas Valenta. Visi žmonės sėdi „Zelvos“ poilsiavietės lauko terasoje, nuo kurios matomas ežeras bei medžiai.

 Nuotraukoje projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla...

Nuotraukoje projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla – seminaras „Žodžių menas ir muzika““ edukacinio renginio vedėjai bei dalyviai, „Poezijos pavasario“ svečiai Vygantas Kazlauskas groja gitara, Rašytojų sąjungos redaktorė Janina Riškutė atidžiai klausosi svečių pasirodymo, aktorė bei režisierė Birutė Mar skaito eiles, poetai Julius Žėkas bei Nijolė Daujotytė klausosi kolegų pasirodymo. Renginys vyksta „Zelvos“ poilsiavietėje, po atviru dangumi.

 Projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla –...

Projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla – seminaras „Žodžių menas ir muzika““ dalyviai susėdę ratu poilsiavietės „Zelva“ lauko terasoje aptaria įvykusį seminarą. Nuotraukoje 15 žmonių.

 Nuotraukoje projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla...

Nuotraukoje projekto „Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla – seminaras „Žodžių menas ir muzika““ edukacinio renginio vedėjai bei dalyviai, „Poezijos pavasario“ svečiai Vygantas Kazlauskas, Rašytojų sąjungos redaktorė Janina Riškutė, aktorė bei režisierė Birutė Mar. Projekto vadovė Janina Vileikienė bei LAB vyr. specialistė Alvyra Liaudanskienė įteikia suvenyrus renginio svečiams. Renginys vyksta „Zelvos“ poilsiavietėje, po atviru dangumi.

 Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto dalyviai ir robotikos mokymų...

Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto dalyviai ir robotikos mokymų lektorius Nerijus Griciūnas. 4 projekto dalyviai sėdi prie kompiuterių ir rašo programinį kodą, mokymų lektorius Nerijus Griciūnas stebi dalyvius.

 Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvė,...

Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvė, rašanti programinį robotuko kodą. Kompiuterio ekrane matomas padidintu šriftu parašytas programinis kodas.

 Nuotraukoje matomos 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“...

Nuotraukoje matomos 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvio rankos, konstruojančios robotuką.

 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis su regos...

2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis su regos negalia dirba su kompiuteriu.

 Nuotraukoje dvi 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“...

Nuotraukoje dvi 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvės demonstruoja savo sukonstruotą robotuką. Abi moterys pakilios nuotaikos, su šypsenomis veiduose.

 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ savanoris...

2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ savanoris aiškina projekto dalyviui robotikos programavimo pagrindus. Nuotraukoje abu žmonės susikaupę žiūri į kompiuterio ekraną.

 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ savanoris su projekto...

2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ savanoris su projekto dalyviu konstruoja robotuką Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių padalinyje.

 Nuotraukoje du 2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai,...

Nuotraukoje du 2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai, padedami robotikos mokymų lektoriaus, Lietuvos aklųjų bibliotekos bibliotekinių procesų automatizavimo inžinieriaus Nerijaus Griciūno, konstruoja robotuką.

 Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai...

Nuotraukoje 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai bei robotikos programavimo mokymų lektorius, LAB bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, Nerijus Griciūnas. Lektorius šešiems projekto dalyviams, dirbantiems prie kompiuterių dėsto robotikos programavimo pagrindus.

 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai konstruoja...

2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai konstruoja robotuką, naudodamiesi programiniu kodu, kurio pagalba jis bus valdomas. 

 2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ mokymų metu naudotas...

2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ mokymų metu naudotas robotukas – atstumo matuoklis su garsiniu signalu.

 2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis su Lietuvos aklųjų...

2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis su Lietuvos aklųjų bibliotekos dovanėle robotikos programavimo užsiėmimų metu. 

 2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis naudodamasis...

2018 metais įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis naudodamasis nubraižytomis schemomis jungia robotuko konstrukcijas.

 2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis rašo...

2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyvis rašo roboto programinį kodą, kuris nusako, kaip robotukas turės elgtis. 

 Nuotraukoje du cODiNG konkurso Vilniuje dalyviai, padedami savanorio...

Nuotraukoje du cODiNG konkurso Vilniuje dalyviai, padedami savanorio konstruoja robotuką.

 Nuotraukoje du 2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai,...

Nuotraukoje du 2018 m. įgyvendinto projekto „cODiNG“ dalyviai, konstruojantys robotuką.

 Nuotraukoje matoma Forum cinemas kino salės švieslentė su kino filmo...

Nuotraukoje matoma Forum cinemas kino salės švieslentė su kino filmo „Šuns tikslas“ seanso laiku, pavadinimu bei salės numeriu. Filmo peržiūros 2018 m. buvo organizuojamos pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Išgirsk kiną: filmas su garsiniu vaizdavimu, skirtas regos negalią turintiems asmenims ir visuomenei“.

 2018 m. filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi Vilniaus...

2018 m. filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi Vilniaus Forum cinemas kino teatre. Nuotraukoje matoma pilna kino salė žiūrovų, kuriems kino filmą pristato LAB direktorės pavaduotojas plėtrai Darius Tamošiūnas.

 Nuotraukoje gausus būrys žmonių renkasi į Vilniaus Forum cinemas kino teatre...

Nuotraukoje gausus būrys žmonių renkasi į Vilniaus Forum cinemas kino teatre vyksiantį filmo su garsiniu vaizdavimu „Šuns tikslas“ kino seansą. Kino teatro fojė Lietuvos aklųjų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Monika Griciūnienė dalina pakvietimus į kino seansą.

 Filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi 2018 m. Klaipėdos...

Filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi 2018 m. Klaipėdos Forum cinemas kino teatre. Nuotraukoje matoma pilna kino salė žiūrovų įdėmiai žiurinčių kino filmą su garsiniu vaizdavimu „Šuns tikslas“. 

 Filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi 2018 m. Klaipėdos...

Filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi 2018 m. Klaipėdos Forum cinemas kino teatre. Nuotraukoje matoma pilna kino salė žiūrovų, laukiančių netrukus prasidėsiančio kino filmo seanso. 

 Nuotraukoje matomos žmogaus, skaitančio Brailio raštu kino filmo...

Nuotraukoje matomos žmogaus, skaitančio Brailio raštu kino filmo „Šuns tikslas“ peržiūros biliete pateiktą informaciją, rankos.

 2018 m. filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi 2018 m....

2018 m. filmo „Šuns tikslas“ peržiūra, vykusi 2018 m. Klaipėdos Forum cinemas kino teatre. Nuotraukoje matoma pilna kino salė žiūrovų, kuriems kino filmą pristato LAB vyr. bibliotekininkė Daiva Žeimelienė. 

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"