Bibliotekos veiklos tyrimai

2018-08-10

Nuotrauka iš: www.ua.es

Lietuvos aklųjų biblioteka nuolat atlieka tyrimus, kurių tikslas – gerinti bibliotekos veiklą, paslaugas, nustatyti pagrindinės vartotojų grupės – sutrikusios regos žmonių – informacinius ir kt. poreikius.

ATLIKTI TYRIMAI

2018 m. birželio–rugpjūčio mėn. atliktas LAB vartotojų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis tyrimas. Tyrimo ataskaita

2018 m. atlikta regos negalią turinčių LAB lankytojų apklausa dėl filmo „Kad ir kas benutiktų“ su garsiniu vaizdavimu vertinimo. Tyrimo ataskaita

2018 m. atliktas Lietuvos aklųjų bibliotekos auditorijų plėtros tyrimas. Tyrimo ataskaita.

2018 m. atliktas Lietuvos aklųjų bibliotekos vidinės komunikacijos tyrimas. Tyrimo ataskaita

2018 m. atliktas kartotinis tyrimas „Lietuvos aklųjų bibliotekos garsinių žurnalų išduoties ir turinio analizė". Tyrimo ataskaita.

2017 m. atliktas tyrimas „Pasakojimų dėžutė – autizmo spektro ir kitų sutrikimų turintiems vaikams: Lietuvos aklųjų bibliotekos atvejis“. Tyrimo ataskaita

2017 m. atliktas „Potencialių Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų lūkesčių tyrimas“. Tyrimo ataskaita

2017 m. atlikta Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių padalinio Periodikos skaityklos ir kitų patalpų atsisakymo galimybių analizė. Tyrimo ataskaita

2017 m. atliktas Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugų punktų vartotojams teikiamų paslaugų vertinimo tyrimas. Tyrimo ataskaita

2017 m. atlikta regos negalią turinčių LAB lankytojų apklausa dėl animacinio filmo su garsiniu vaizdavimu „Avelės ir vilkai“. Tyrimo ataskaita

2017 m. atliktas Lietuvos aklųjų bibliotekos skaitytojų pasitenkinimo garsinėmis knygomis tyrimas. Tyrimo ataskaita

2016 m. spalio–lapkričio mėn. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parengtą tyrimo metodiką atliktas Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimas dėl teikiamų paslaugų. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia (rezultatai).

2016 m. kovo 29 d. diskusijų grupės metodu atliktas LAB Kauno filialo vartotojų naudojimosi kultūros įstaigomis įpročių tyrimas. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia (rezultatai).

2014 m. atliktas Lietuvos aklųjų bibliotekos Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono nevartotojų tyrimas. Tyrimo rezultatai – ataskaita

2012 m. atliktas kartotinis tyrimas „Lietuvos aklųjų bibliotekos garsinių žurnalų išduoties ir turinio analizė“ (pirmasis atliktas 2008 m.). Tyrimo rezultatai – ataskaita.

2012 m. atliktas didelės apimties kokybinis tyrimas „Lietuvos aklųjų bibliotekos produktai ir paslaugos skaitytojų vertinimu“. Tyrimo rezultatai – tyrimo tekstas, priedai.

2011 m. atlikto tyrimo „Lietuvos aklųjų bibliotekos skaitytojų lektūra ir jos pasirinkimo kriterijai“ rezultatai.

2011 m. atlikto tyrimo „Virtuali aklųjų biblioteka: Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų lūkesčių tyrimas“ ataskaita.

2010 m. kovo–gegužės mėn. vykusio tyrimo „Moksleivių ir studentų informaciniai poreikiai: mokslinės literatūros atranka“ ataskaita
Remiantis tyrimo rezultatais sudarytas aktualiausios mokslinės literatūros sąrašas. Lietuvos aklųjų biblioteka, įgyvendindama projektą „Virtuali aklųjų biblioteka“, papildomai išleido 10 pavadinimų mokslo leidinių.

2009 m. III–IV ketvirtį atlikto tyrimo „Brailio rašto vartotojai ir jų poreikių tenkinimas Lietuvos aklųjų bibliotekoje“ rezultatai.

2008 m. III ketvirtį atlikta Lietuvos aklųjų bibliotekos garsinių žurnalų išduoties ir turinio analizė. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip skaitomi atskiri garsiniai žurnalai, kuris iš jų populiariausias, kokia medžiaga naudojama žurnalų turiniuose ir iš kokių šaltinių ji daugiausiai imama. Susipažinkite su tyrimo ataskaita.