Projektai

Leidinio „Tėvynė“ (Andrius Jakučiūnas) išleidimas garsiniu formatu (CD)

2012-07-05

Leidybos projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2009 m.

LEIDINIO DUOMENYS:
Autorius (sudarytojas; vertėjas) – Andrius Jakučiūnas
Pavadinimas – „Tėvynė“
Leidinio formatas – Garsinis (MP3)
Tiražas – 100 egzempliorių
Apimtis valandomis – 9 val.

Anotacija

Jakučiūnas, Andrius
Tėvynė : romanas / Andrius Jakučiūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Vilnius : Logotipas). – 215, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-9986-39-506-5

Trečia prozos knyga. Po romano „Servijaus Galo užrašai“, vaizdavusio senovės Romą, autorius susitelkia ties šiuolaikinio trisdešimtmečio išgyvenimais. Pasakotojas apmąsto savo gyvenimo patirtis, jį supančius daiktus. Neveikiantis televizorius jam brangesnis už žmoną, o lova pusiau juokais vadinama tėvyne. Pojūčių ir detalių pynės, egzistenciniai pasvarstymai sugula į išradingą pasakojimą, meistrišką vienos paros monologą.