Projektai

Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas

2018-03-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.

Projekto tikslas – gerinti garsinių leidinių turinio kokybę, efektyviau pritaikant jį regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti teksto įprastu formatu, asmenims bei didinant tokių asmenų skaitytojų bendruomenės aktyvumą.

Projekto uždaviniai:
1) Sudaryti regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti teksto įprastu formatu, turinčių skaitytojų grupeles (10 asmenų), platinant informaciją apie galimybę jungtis į tokias grupes LAB skaitytojus trumposiomis SMS žinutėmis.
2) Parengus mokomąją medžiagą apmokyti „eureka!“ knygyno personalą, kaip aptarnauti ir teikti konsultacijas regos negalią turintiems asmenims.
3) Rengti skaitytojų grupinius susitikimus, diskusijas LAB centre Vilniuje, įtraukiant atsakingus už garsinamų knygų sąrašų sudarymą LAB darbuotojus.
4) Organizuoti skaitytojų sudarytų sąrašų aptarimus ir įtraukimą į LAB planuojamų leisti garsinių leidinių sąrašus.