Projektai

Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)

2018-03-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.

Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus, gilinti specialistų, dirbančių su negalią turinčiais vaikais žinias.

Projekto uždaviniai:
1) Suorganizuoti išvažiuojamuosius seminarus – diskusijas vaikų namų, pensionatų, su šia tiksline grupe dirbančių įstaigų bei institucijų darbuotojams pristatant metodinę priemonę „Pasakojimų dėžutė“ bei pasitelkiant biblioterapijos specialistą.
2) Įtraukti trečią Kęstučio Kasparavičiaus istoriją, pritaikant ją „Pasakojimų dėžutės“ vaidinimams, sukurti vaizdines priemones, skirtas trečiosios istorijos vaidinimams.
3) Suorganizuoti „Pasakojimų dėžutės“ mini spektakliukus Vilniuje ir regionuose.
4) Suorganizuoti kūrybines dirbtuves Vilniuje ir regionuose.
5) Sukurti trumpą animacinį filmuką, organizuoti jo viešinimą.
6) Viešinti projekto rezultatus tradiciniais ir skaitmeniniais informacijos sklaidos kanalais.