Projektai

Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra

2018-08-09

Lietuvos aklųjų bibliotekos logotipas.

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.

Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi, įgyti žinių, susijusių su LAB specifine veikla, didinti LAB matomumą tarptautiniu mastu ir įsitraukti į tarptautinį bibliotekų tinklą.

Projekto uždaviniai:
1. Stažuočių metu pasidalinti gerąja patirtimi, susijusia su paslaugų teikimu asmenims, negalintiems skaityti įprasto formato teksto, su Latvijos ir Estijos aklųjų bibliotekų darbuotojais;
2. Stažuočių metu susipažinti su inovacijomis, taikomomis Latvijos ir Estijos aklųjų bibliotekose;
3. Stažuočių metu stiprinti bendradarbiavimą su Latvijos ir Estijos aklųjų bibliotekomis;
4. Dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje pristatyti dr. Rasos Januševičienės ir dokt. Faustos Kepalienės parengtą pranešimą „Pasakojimų dėžutė – neįgalių vaikų socialinės įtraukties didinimui – Lietuvos aklųjų bibliotekos atvejis“ (angl. „Story box for disabled children social inclusion – a case of Lithuanian Library for Blind“) Kroatijoje, Zadare.