Projektai

E. ateitis: Lietuvos aklųjų bibliotekos svetainės pritaikymas įvairią negalią turintiems vartotojams

2018-08-09

Lietuvos aklųjų bibliotekos logotipas.

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.

Projekto tikslas – atnaujinti LAB internetinę svetainę, pritaikant ją įvairią negalią turintiems asmenims.

Projekto uždaviniai:
1. Atlikti negalią turintiems asmenims pritaikytoms interneto svetainėms keliamų reikalavimų analizę ir parengti LAB svetainės gaires ir techninę specifikaciją;
2. Sukurti internetinės svetainės, pritaikytos negalią turintiems asmenims (atitinkančios aukščiau nurodytus standartus) struktūrą;
3. Remiantis parengta interneto svetainės technine specifikacija, sukurti LAB internetinės svetainės prototipą;
4. Sukurti turinį naujai interneto svetainei ir jį pritaikyti negalią turintiems asmenims (įgarsinti, supaprastinti tekstus, pateikti vaizdinės medžiagos aprašymus, integruoti balso sintezatorių „Liepa“ ir t. t.);
5. Pasitelkiant išorės ekspertus atlikti LAB internetinės svetainės testavimą, pašalinti trūkumus.
6. Paleisti naują LAB interentinę svetainę, suteikiant galimybę ja naudotis ir negalią turintiems asmenims.