Projektai

Kūrybinė studija „Jausti – vadinasi, matyti“

2013-01-25

Kultūros ir kultūrinės edukacijos projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2013 m.

Projekto tikslas – vaikų kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo skatinimas regionuose, jų supažindinimas su neregio pasauliu ir specialiųjų formatų leidiniais, sveikųjų ir neįgaliųjų tarpusavio bendradarbiavimas, regionų sociokultūrinės aplinkos gerinimas.

Uždaviniai:
1. LAB Ukmergės ir Klaipėdos filialuose surengtos edukacinės ekskursijos, kurių metu vaikai ir jaunimas supažindinti su aklųjų biblioteka, specialiųjų formatų leidiniais.
2. Vaikai ir jaunimas supažindinti su liečiamaisiais leidiniais.
3. LAB Ukmergės ir Klaipėdos filialuose surengtos kūrybinės stovyklos, kurių metu vaikai ir jaunimas kūrė reljefinius piešinius ir atvirukus.
4. Parengtos sukurtų reljefinių kūrinių parodos LAB Ukmergės ir Klaipėdos filialuose, centre Vilniuje.
5. Išrinkti ir apdovanoti gražiausių reljefinių piešinių ir atvirukų nugalėtojai, suorganizuotas baigiamasis koncertas LAB Ukmergės ir Klaipėdos filialuose.
6. Išleisti lankstinukai reginčiųjų raštu apie Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklą ir teikiamas paslaugas projekto dalyviams ir visuomenės nariams, besidomintiems ar apsilankiusiems LAB.

Projekto rezultatai skaičiais:

Surengtos edukacinės ekskursijos LAB Ukmergės ir Klaipėdos filialuose – 95 žiūrovai.

Surengta kūrybinė reljefinių piešinių ir atvirukų stovykla LAB Ukmergės filiale (2 ir 3 klasių moksleiviai) ir LAB Klaipėdos filiale (8 ir 1–3 gimnazijos klasių moksleiviai) – 85 dalyviai.

Baigiamajame koncerte LAB Ukmergės ir Klaipėdos filiale dalyvavo 146 žmonės.

Įvykdžius projektą reginčiųjų raštu (1000 egz.) išleistas lankstinukas apie Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklą ir teikiamas paslaugas.