Projektai

Informacinio raštingumo skatinimas regos neįgaliesiems, senjorams ir tiflologine tematika besidomintiems asmenims

2013-07-22

Bibliotekų plėtros projekto dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis. 2013 m.

Projekto tikslas – tobulinti regos neįgaliųjų, senjorų ir tiflologine tematika besidominčių asmenų informacinį raštingumą.

Uždaviniai:
1. Suorganizuoti mokymai senjorams apie skaitmeninės informacijos šaltinius ir elektronines paslaugas.
2. Parengta ir išleista metodinė priemonė (kompiuterinio raštingumo pamokos akliesiems, besinaudojantiems MS Windows 7 ir JAWS 14.0) garsiniu formatu.
3. Suredaguotas ir išleistas Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos paslaugų gavėjo vadovas reginčiųjų raštu ir garsiniu formatu.
4. Parengti ir išleisti informaciniai lankstinukai apie Elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą.
5. Parengta ir išleista tiflologinių garso įrašų bibliografinių aprašų sudarymo metodinė priemonė reginčiųjų raštu.

Pasiekti projekto rezultatai skaičiais:

Apmokyti 53 senjorai apie skaitmeninės informacijos šaltinius ir elektronines paslaugas.

Įvykdžius projektą reginčiųjų raštu (100 egz.) išleista metodinė priemonė „Kompiuterinio raštingumo atmintinė“, skirta besimokantiems senjorams.

Taip pat garsiniu formatu (36 egz. bei įkelta į ELVIS) išleista metodinė priemonė (kompiuterinio raštingumo pamokos akliesiems, besinaudojantiems MS Windows ir JAWS 14.0).

Dviem formatais (reginčiųjų raštu – 30 egz. ir garsiniu formatu – įkelta į ELVIS sistemą) išleistas Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos paslaugų gavėjo vadovas.

Reginčiųjų raštu (30 egz.) išleista tiflologinių garso įrašų bibliografinių aprašų sudarymo metodinė priemonė.

Įvykdžius projektą reginčiųjų raštu (1000 egz.) išleisti informaciniai lankstinukai apie Elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą.