Projektai

Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos II-oji dalis)

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus.

Plačiau

Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (II dalis)

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti leidinių įprastu formatu.

Plačiau

Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: skaitymo Brailio raštu konkursas ir edukaciniai seminarai

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas ‒ palaikyti ir stiprinti skaitymo kultūrą Lietuvos aklųjų bendruomenėje.

Plačiau

AUDIOVIZIJA: savanorystės programos plėtra ir garsinio vaizdavimo paslaugos Lietuvos aklųjų bibliotekoje

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – padidinti regos ar kitą negalią turinčių asmenų socialinę ir kultūrinę įtrauktį, kuriant inovatyvias audiovizualinio turinio vertimo paslaugas ir plėtojant LAB ilgalaikės savanorystės programą. 

Plačiau

Informacijos prieiga skaitymo sutrikimų turintiems žmonėms per bibliotekų tinklą: teisiniai, politiniai ir valdymo aspektai

2016-12-23

2016  m. kovo mėn. 1 d. iki 2016  m. gruodžio mėn. 15 d. laikotarpiu Lietuvos aklųjų biblioteka vykdė projektą „Informacijos prieiga skaitymo sutrikimų turintiems žmonėms per bibliotekų tinklą: teisiniai, politiniai ir valdymo aspektai“. Projekto tikslas buvo surengti tarptautinę konferenciją, kurioje inicijuota diskusija apie vieningą, koordinuojamą ir bendradarbiavimo principais paremtą skaitymo sutrikimų turinčių žmonių informacinį aptarnavimą Lietuvos bibliotekose bei bendradarbiaujant tarptautiniu mastu.

Plačiau

Projektas „Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams“

2016-12-23

2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Lietuvos aklųjų biblioteka vykdė projektą „Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams“. Projekto tikslas buvo padidinti  aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės ir aktualios periodinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią dėl kurios negali skaityti leidinių įprastu formatu. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Plačiau