Projektai

Projektas „GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas“

2016-12-23

2016 m. birželio 15 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto metu buvo sukurtas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstas garsinių leidinių skolinimo modulis, kurio pagalba Lietuvos aklųjų biblioteka siekia didinti garsinių leidinių prieinamumą regionams.

Plačiau

Projektas „CODiNG – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei“

2016-12-23

2016 m. birželio 15 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto metu buvo sukurta skaitmeninių technologijų grindžiama programavimo pagrindų mokymo(si) aplinka ir turinys, kurių pagalba Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojai bei „Robotikos mokyklos“ ekspertai organizavo bibliotekoje neformalųjį ir savarankišką regos negalią turinčio jaunimo mokymą(si).

Plačiau

Projektas „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti“

2016-12-23

2016 m. vasario 01 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti” metu buvo sukurta mokomoji priemonė, skirta 7-10 metų aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti. Mokomoji medžiaga buvo pristatyta renginio, skirto akliems ir silpnaregiams vaikams ir jų tėvams metu.

Plačiau

Projektas „METAREGUS: METodinė pAgalba REGos negalią turinčių vaikų Ugdymui“

2016-12-23

2016 m. kovo 31 d. – 2016 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdyto projekto metu buvo siekiama didinti regos negalią turinčių vaikų tėvų, juos aptarnaujančių pedagogų, socialinių darbuotojų, bibliotekininkystės ir kitų specialistų žinias lavinant vaikų gebėjimus mokytis visą gyvenimą ir prisitaikyti aplinkoje.

Plačiau
Edukacinių ekskursijų akimirka

Edukacinė programa „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams“ (tęstinės programos II-oji dalis)

2016-07-26

Projekto dalinis finansavimas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2016 m.

Projekto tikslas – padidinti Lietuvos bibliotekose saugomų kultūros paveldo objektų prieinamumą žmonėms, turintiems regos sutrikimų. 

Plačiau
Neregių literatų kūrybinės stovyklos-seminaro akimirka

Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla-seminaras „Žodžių menas ir muzika“

2016-07-26

Projekto dalinis finansavimas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2016 m.

Projekto tikslas – skatinti aklųjų ir silpnaregių žmonių kūrybinį potencialą įtraukiant juos į kūrybinę veiklą ir pristatant jų kūrybinės veiklos rezultatus visuomenei. 

Plačiau