Projektai

Lietuvos aklųjų bibliotekos leidinys garsiniu formatu

Jubiliejinis leidinys apie Lietuvos aklųjų biblioteką – „Lietuvos aklųjų bibliotekai – 50 metų“

2015-03-24

Kultūros ir meno projekto dalinis finansavimas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. ĮGYVENDINTAS.

Projekto tikslas – supažindinti su Lietuvos aklųjų bibliotekos istorija; skleisti informaciją visuomenei apie bibliotekos vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas; informuoti apie neregių ir silpnaregių informacinio aprūpinimo situaciją Lietuvoje.

Plačiau

Edukacinė programa „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams“

2015-03-24

Projekto dalinis finansavimas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2015 m.

Projekto tikslas – padidinti Lietuvos bibliotekose saugomų kultūros paveldo objektų prieinamumą žmonėms, turintiems regos sutrikimų.

Plačiau
Nuotrauka iš http://www.ahml.info/category/teen-tags/books

„Garsinių knygų leidyba neregiams“

2015-03-24

Kultūros ir meno projekto dalinis finansavimas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2015 m.

Projekto tikslas – aprūpinti neregius ir silpnaregius žmones specialiųjų formatų knygomis, kurias jie galėtų pasiekti jiems patogiu būdu (atvykę į biblioteką ar naudodamiesi Virtualia aklųjų biblioteka – Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema ELVIS).

Plačiau
Fragmentas iš skaitymo Brailio raštu konkurso (neregys skaito knygą Brailio raštu)

„Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas 2015 m.“

2015-03-24

Projekto dalinis finansavimas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2015 m.

Projekto tikslas – palaikyti ir stiprinti skaitymo Brailio raštu kultūrą Lietuvos aklųjų bendruomenėje.

Plačiau
Lietuvos aklųjų bibliotekos interaktyvus stendas su liečiamuoju ekranu

Lietuvos aklųjų bibliotekos elektroninių paslaugų informacinė sklaida

2014-10-09

Bibliotekų plėtros projekto dalinis finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų. 2014 m. 

Projekto tikslas – informuoti potencialius vartotojus apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis ir padėti tapti aktyviais informacinės visuomenės nariais.

Plačiau
Tyrėjų komanda

„Literatūra ir informacija sutrikusios regos asmenų bendruomenėje“ tyrimas

2014-10-09

Kultūros ir meno projekto dalinis finansavimas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2014 m.

Projekto tikslai:
Planuojamas atlikti nesinaudojančių LAB paslaugomis žmonių poreikių tyrimas padėtų atskleisti šių žmonių vertybines nuostatas, informacijos poreikius ir nustatyti barjerus, dėl kurių šie žmonės nesinaudoja jiems adresuojama paslauga. Pilotinio tyrimo „Literatūra ir informacija sutrikusios regos žmonių bendruomenėje“ tikslas – nustatyti Lietuvoje gyvenančių aklųjų ir silpnaregių žmonių literatūros ir informacijos poreikius, apibrėžti jų pageidavimus, susijusius su profesionalių paslaugų kūrimu ir teikimu, taip pat paskatinti juos tapti aktyviais visuomenės nariais.

Plačiau