Projektai

Rašytojas Romain Gary. Nuotrauka iš www.archyvai.lt

3 naujų Brailio raštu ir garsinių knygų leidyba neregiams

2014-10-08

Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2014 m.

Projekto tikslas – išleisti 3 autoriaus Romain Gary knygas Brailio raštu ir garsiniu formatu.

Plačiau

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“

2013-07-22

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2013 m.

Programos tikslas – kelti bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją ir kompetencijas neįgaliųjų ir specialiųjų poreikių turinčiųjų informacinių ir bibliotekinių paslaugų teikimo srityje.

Plačiau

Informacinio raštingumo skatinimas regos neįgaliesiems, senjorams ir tiflologine tematika besidomintiems asmenims

2013-07-22

Bibliotekų plėtros projekto dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis. 2013 m.

Projekto tikslas – tobulinti regos neįgaliųjų, senjorų ir tiflologine tematika besidominčių asmenų informacinį raštingumą.

Plačiau

12 naujų garsinių knygų leidyba neregiams

2013-04-11

Leidybos projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2013 m.

Projekto tikslas – išleisti 12 naujų garsinių knygų neregiams. 

Plačiau

Kūrybinė studija „Jausti – vadinasi, matyti“

2013-01-25

Kultūros ir kultūrinės edukacijos projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2013 m.

Projekto tikslas – vaikų kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo skatinimas regionuose, jų supažindinimas su neregio pasauliu ir specialiųjų formatų leidiniais, sveikųjų ir neįgaliųjų tarpusavio bendradarbiavimas, regionų sociokultūrinės aplinkos gerinimas.

Plačiau

Edukacinė programa „Neregiai informacinėje visuomenėje“ (tęstinės programos III-oji dalis)

2013-01-25

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2013 m.

Projekto tikslas – prasmingai paminėti svarbias Lietuvos kultūrai sukaktis ir per švietimo temą supažindinti visuomenę su regos negalią turinčių asmenų gyvenimu.

Plačiau