Projektai

„Virtuali aklųjų biblioteka“

2012-07-05

virtual akluju biblioteka

2010 m. kovo mėn. Lietuvos aklųjų biblioteka pradėjo įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Virtuali aklųjų biblioteka“ (Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“).

Projekto tikslas – išsaugoti ir populiarinti lietuvių kultūrą, gerinant elektroninių leidinių prieinamumą regos negalią turintiems žmonėms, trukmė – 30 mėnesių.

Plačiau

„Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje: garsinei knygai – 50“

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2012 m.

Projekto tikslas – paminėti svarbią Lietuvos kultūros informacinėje visuomenėje sukaktį – garsinės knygos 50-metį, atkreipiant dėmesį į istorinę svarbą, mokslinį aspektą, asmenų su regos negalia integraciją, visuomenei teikiamą naudą.

Plačiau

„Tiflologinių leidinių leidyba“

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2012 m.

Projekto tikslas – išplėsti ir atnaujinti leidinių tiflologine tematika spektrą.

Plačiau

„Žodžio spalvos III“, neregių ir silpnaregių kūrybos almanachas

2012-07-05

Leidybos projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2012 m.

Projekto pobūdis:

„Žodžio spalvos III“, neregių ir silpnaregių kūrybos almanacho reginčiųjų raštu (padidintu šriftu) ir Brailio raštu leidyba.

 

Plačiau

„Neregiai informacinėje visuomenėje: edukacinė programa visuomenei (II programos dalis)“

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2011 m.

Projekto pobūdis:
Edukacinių ekskursijų, skirtų plačiajai visuomenei, vedimas Lietuvos aklųjų bibliotekoje; informacinių leidinių „Lietuvos aklųjų biblioteka“ leidyba reginčiųjų raštu (padidintu šriftu) ir garsiniu formatu bei  „Tiflologinis kalendorius. 2012 m. : datos ir žmonės“ leidyba reginčiųjų raštu (padidintu šriftu) ir Brailio raštu.

Plačiau

Niekas nepamiršta, niekas neužmiršta: Veronikos Birutės Janušonytės knygos „Jaunystė prie Angaros: tremtinės dienoraštis“ leidyba

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2011 m.

Projekto pobūdis:
Veronikos Birutės Janušonytės knygos „Jaunystė prie Angaros: tremtinės dienoraštis“ leidyba reginčiųjų raštu (padidintu šriftu) bei garsiniu formatu.

Plačiau