Projektai

Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (III dalis)

2018-03-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.

Plačiau

„cODiNG“ – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei

2018-03-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.

Plačiau

EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

2018-03-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.

Plačiau

GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas III-oji dalis

2018-01-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – didinti garsinių leidinių prieinamumą LAB paslaugų punktuose įdiegiant ankstesnių projekto etapų metu sukurtą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstą garsinių leidinių skolinimo modulį.

Plačiau

CODiNG – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei (II dalis)

2018-01-08

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – sukurti skaitmeninių technologijų grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką ir turinį, kurie leis organizuoti bibliotekoje neformalųjį regos negalią turinčio jaunimo mokymą.

Plačiau

Speciali garsinių leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms

2017-03-15

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.

Projekto tikslas – siekiant teigiamo meno poveikio senyvo amžiaus žmonėms, gyvenantiems senelių globos namuose,  pagerinti šios visuomenės grupės prieinamumo prie literatūros kūrinių sąlygas.

Plačiau