Projektai

„Garsinių leidinių perrašymas į skaitmeninį formatą“

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2008 m.

Projekto tikslas – perrašyti į skaitmeninį formatą senosiose laikmenose (magnetofono ritėse ir kasetėse) įrašytus garsinius leidinius.

Plačiau

„Tiflologinės literatūros leidyba silpnaregiams“

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2008 m.

Projekto tikslai:

  • užtikrinti šalies neregiams žmonėms galimybes ieškoti ir gauti informaciją;
  • skatinti ir populiarinti šalies neregių kūrybą;
  • skatinti sutrikusios regos žmonių socialinę integraciją.
Plačiau

„Garsinių knygų neregiams leidyba“

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2008 m.

Projekto tikslas – užtikrinti regos negalią turintiems žmonėms galimybę gauti jiems reikalingą informaciją.

Plačiau

„Garsinių leidinių skaitmeninimas“

2012-07-05

Kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo projektas. 2008 m.

Projekto tikslas – perrašyti iš senųjų formatų į skaitmeninį formatą 51 pavadinimą garsinių leidinių.

Plačiau

„Knyga kalba Tau“

2012-07-05

Skaitymo skatinimo projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2008 m.
 
Projekto tikslas – paskatinti sutrikusios regos skaitytojus, gyvenančius Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskrityse, domėtis šiuolaikinių rašytojų kūryba, sudaryti jiems galimybę tiesiogiai susitikti ir pabendrauti su autoriais bei jų knygas įgarsinančiais diktoriais.

Plačiau