Žiniasklaida apie mus

Apie bibliotekos veiklą

2012-07-20

2016 m.

2015 m.

Apie Lietuvos aklųjų bibliotekos Knygų Kalėdų renginius:
Apie Lietuvos aklųjų biblioteką Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninėje platformoje EPALE:

Apie LAB organizuotus Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtus renginius „Pajusk, išgirsk, paliesk“:

Apie LAB paslaugas negalintiems įprasto teksto skaityti žmonėms:
Apie LAB projektą, įgyvendinamą kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams“: 
Apie LAB vykdytą Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Kūrybinė studija – jausti, vadinasi matyti“ (tęstinės programos III-oji dalis): 
Apie LAB vykdytą projektą „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems (tęstinės programos III-oji dalis):
Apie LAB vykdytą projektą „GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas“:

2014 m.

Apie LAB veiklą interneto dienraštyje Bernardinai.lt:


Apie LAB veiklą televizijos laidoje:


LRKM informacinis pranešimas apie PINO vadovo F.Gurry vizitą ir susitikimą su LAB vadovybe:


Apie LAB vykdytą Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Literatūra ir informacija sutrikusios regos asmenų bendruomenėje. Tyrimas“:


Apie LAB vykdytą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuotą projektą „Lietuvos aklųjų bibliotekos elektroninių paslaugų informacinė sklaida“:


Apie LAB vykdytus kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“ (tęstinės programos II-oji dalis): 


Apie LAB vykdytą Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Kūrybinė studija – jausti, vadinasi matyti“ (tęstinės programos II-oji dalis): 


LAB Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotame renginyje „Bibliomūšis“:


Apie kūrybinę stovyklą-seminarą, įvykusį 2014 m. gegužės 22–23 d. Zelvoje:

  • Žodžių menas ir muzika. Studija Gin-dia [interaktyvus]. Žiūrėta 2015 m. sausio 9 d.

LAB bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis:

Kitos publikacijos:

  • GIRNIENĖ, Asta. Baltosios lazdelės dienai – akcija „Pajausk pasaulį“. Ukmergės žinios, 2014 m. spalio 17 d., Nr. 80 (1984).
  • GRIGAITĖ, Eglė. Lietuvos bibliotekų jaunųjų specialistų kompetencijų ugdymo stovykla [Lietuvos bibliotekų jaunųjų specialistų kompetencijų ugdymo stovykloje dalyvavo ir trys LAB darbuotojai]. Būk bibliotekininku. Žiūrėta 2015 m. sausio 16 d. 
  • PUKĖNAITĖ, Viktorija. LilaEst estafetę perėmė jaunieji Lietuvos bibliotekininkai [Lietuvos bibliotekų jaunųjų specialistų kompetencijų ugdymo stovykloje dalyvavo ir trys LAB darbuotojai]. Tarp knygų, 2014, rugsėjis, p. 1–4.
  • KRASSENSTEIN, Brian. Apple Co-founder Steve Wozniak & Other Celebrities / Landmarks Are 3D Printed As Tactile Models For the Blind [apie LAB Kauno filialo darbuotojų dalyvavimą projekte „Bibliotekos jaunimui“ ir filiale vykusią 3D maketų parodą]. 3D Printer & 3D Printing News [interaktyvus]. Žiūrėta 2015 m. sausio 16 d. 
  • INYTĖ, Vėjūnė. Darbo nerandantis jaunimas padėjo neregiams pažinti įžymybes [apie LAB Kauno filialo darbuotojų dalyvavimą projekte „Bibliotekos jaunimui“ ir filiale vykusią 3D maketų parodą]. Lrytas.lt [interaktyvus]. Žiūrėta 2015 m. sausio 20 d. 
  • ŽIEMELIENĖ, Daiva. Viešnagė ramunių mieste [apie LAB Klapėdos filialo darbuotojų viešnagę Liepojos aklųjų bendruomenėje]. Mūsų žodis [interaktyvus]. Žiūrėta 2015 m. sausio 20 d.