Besidomintiems įvairių pasaulio šalių aklųjų gyvenimo naujienomis

2012-11-30

Besidominčius įvairių pasaulio šalių aklųjų gyvenimo naujienomis kviečiame skaityti ketvirtinį informacinį leidinį „Aklųjų gyvenimas užsienyje“, kuriame pateikiamos straipsnių anotacijos iš užsienyje leidžiamų tiflologinių periodinių leidinių, leidžiamų anglų ir vokiečių kalbomis, pristatomos naujienos iš užsienio interneto svetainių.

Informaciniame biuletenyje rasite informacijos tokiomis temomis: socialinę aklųjų ir silpnaregių padėtį, konferencijas, tiflopedagogiką, tiflografiką, Brailio raštą, aklųjų psichologiją, akių ligas, reabilitaciją ir įdarbinimą, aklųjų profesijas, sportą, kultūrą, akluosius su kitomis negaliomis, aklųjų bibliotekų veiklą, naujas knygas aklumo tematika. Taip pat biblioteka leidžia ketvirtinį garsinį žurnalą „Aklieji pasaulyje“.

Straipsnių vertimų ieškokite LAB elektroniniame kataloge.

Informacinį biuletenį rasite čia.

LAB Tiflotyros skyriaus informacija