Naujos knygos

„Tiflobibliotekininkystės darbai“ : D. 1

2013-03-04

Tiflobibliotekininkystės darbai: D.1

Knyga išleista 2012 m.

Lietuvos aklųjų biblioteka parengė ir išleido teminio rinkinio „Tiflobibliotekininkystės darbai“ I-ąją dalį. Tiflobibliotekininkystė (gr. typhlo – aklas) – bibliotekininkystės mokslo ir praktinės veiklos sritis, skirta regos negalią turinčių vartotojų informaciniam aprūpinimui.

Šis rinkinys sudarytas 2010–2012 metais parengtų ir apgintų tiflobibliotekinės tematikos bakalauro darbų pagrindu. Jis skirtas visiems, kurie domisi tiflobibliotekine tematika, visų pirma – naujiems tiflobibliotekininkystės tyrėjams. Į leidinį įtraukta 10 sutrumpintų bakalauro darbų tekstų, suskirstytų teminiais blokais: „Lietuvos aklųjų informacinio aprūpinimo sistemos kūrimo pradininkai“; „Bibliotekų paslaugos regos negalią ir skaitymo sutrikimų turintiems žmonėms“; „Viešųjų bibliotekų paslaugos regos negalią ir skaitymo sutrikimų turintiems asmenims“; „Regos negalią turinčių žmonių informaciniai poreikiai“.

Knygos leidybą rėmė Kultūros rėmimo fondas.