Peršokti į pagrindinį turinį

Mokamų paslaugų sąrašas

 

LIETUVOS AUDIOSENSORINĖS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Paslauga

Paslaugos teikimo vieta

Paslaugos teikimo tvarka

Kaina, Eur

1.

Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas (teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimus)

1.1.

Dokumentų kopijavimas

LAB Vartotojų aptarnavimo skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10, Vilnius, tel. 8 666 85 305,

el. p. vilnius@labiblioteka.lt)

Dokumentus kopijuoja LAB darbuotojas arba pats vartotojas, suderinęs su darbuotoju.

A4 formato 1 nespalvotas puslapis – nemokamai (užsakant ne daugiau kaip 1 vnt.)

nespalvotas kopijavimas A4 (1 vnt.) – 0,06 Eur
nespalvotas kopijavimas A3 (1 vnt.) – 0,10 Eur

spalvotas kopijavimas A4 (1 vnt.) – 0,25 Eur

spalvotas kopijavimas A3 (1 vnt.) – 0,50 Eur

LAB Kaune (Savanorių pr. 204 A, Kaunas, tel. 8 667 66 922;

8 666 85 285,

el. p. kaunas@labiblioteka.lt)

LAB Klaipėdoje (Šviesos g. 3, Klaipėda, tel. 8 666 85 308;

8 658 92 743,

el. p. klaipeda@labiblioteka.lt)

LAB Šiauliuose (Spindulio g. 2, Šiauliai, tel. 8 666 85 309;

8 658 92 745,

el. p. siauliai@labiblioteka.lt)

LAB Panevėžyje (Staniūnų g. 66, 3 a., Panevėžys, tel. 8 666 85 210;

8 658 92 748,

el. p. panevezys@labiblioteka.lt)

LAB Ukmergėje (Vytauto g. 30, Ukmergė, tel. 8 610 30 067,

el. p. ukmerge@labiblioteka.lt)

Dokumentus kopijuoja LAB darbuotojas arba pats vartotojas, suderinęs su darbuotoju.

A4 formato 1 nespalvotas puslapis – nemokamai (užsakant ne daugiau kaip 1 vnt.)

Daugiau nei vienas A4 formato nespalvotas puslapis – 0,06 Eur už 1 puslapį (mokama nuo 1 vnt.)

1.2.

Dokumentų spausdinimas

LAB Vartotojų aptarnavimo skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10, Vilnius, tel. 8 666 85 305,

el. p. vilnius@labiblioteka.lt)

LAB Kaune (Savanorių pr. 204 A, Kaunas, tel. 8 667 66 922;

8 666 85 285,

el. p. kaunas@labiblioteka.lt)

LAB Klaipėdoje (Šviesos g. 3, Klaipėda, tel. 8 666 85 308;

8 658 92 743,

el. p. klaipeda@labiblioteka.lt)

LAB Šiauliuose (Spindulio g. 2, Šiauliai, tel. 8 666 85 309;

8 658 92 745,

el. p. siauliai@labiblioteka.lt)

LAB Panevėžyje (Staniūnų g. 66, 3 a., Panevėžys, tel. 8 666 85 210;

8 658 92 748,

el. p. panevezys@labiblioteka.lt)

LAB Ukmergėje (Vytauto g. 30, Ukmergė, tel. 8 610 30 067,

el. p. ukmerge@labiblioteka.lt)

Dokumentus spausdina LAB darbuotojas arba pats vartotojas, suderinęs su darbuotoju.

Dokumentus spausdinimui galima atsiųsti el. paštu ir tą pačią dieną ateiti jų atsiimti.

A4 formato 1 nespalvotas puslapis – nemokamai (užsakant ne daugiau kaip 1 vnt.)

Daugiau nei vienas A4 formato nespalvotas puslapis – 0,06 Eur už 1 puslapį (mokama nuo 1 vnt.)

A4 formato 1 spalvotas puslapis – 0,25 Eur

1.3.

Teksto spausdinimas Brailio raštu

LAB Leidybos skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10, tel. 8 666 85 307,

el. p. info@labiblioteka.lt)

Paslauga teikiama el. paštu pateikus laisvos formos prašymą

Nuo 1 Eur / l. Brailio raštu (atsižvelgiant į gamybos sąnaudas)

1.4.

Teksto spausdinimas taktiliniu spausdintuvu

LAB Informacinių išteklių skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10,

tel. 8 658 92 710,

el. p. a.gendviliene@labiblioteka.lt)

LAB Kaune (Savanorių pr. 204 A, Kaunas, tel. 8 667 66 922;

8 666 85 285,

el. p. kaunas@labiblioteka.lt)

LAB Klaipėdoje (Šviesos g. 3, Klaipėda, tel. 8 666 85 308;

8 658 92 743,

el. p. klaipeda@labiblioteka.lt)

LAB Šiauliuose (Spindulio g. 2, Šiauliai, tel. 8 666 85 309;

8 658 92 745,

el. p. siauliai@labiblioteka.lt)

LAB Panevėžyje (Staniūnų g. 66, 3 a., Panevėžys, tel. 8 666 85 210;

8 658 92 748,

el. p. panevezys@labiblioteka.lt)

LAB Ukmergėje (Vytauto g. 30, Ukmergė, tel. 8 610 30 067,

el. p. ukmerge@labiblioteka.lt)

Paslauga teikiama el. paštu pateikus laisvos formos prašymą

A4 formato 1 mikrokapsulinio popieriaus lapas – 4 Eur

2.

Dokumentų įrišimas, perrišimas ir laminavimas

2.1.

Dokumentų (A4 formatas) įrišimas plastikine spirale

LAB Leidybos skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10, tel. 8 666 85 307,

el. p. info@labiblioteka.lt)

Dokumentus įriša LAB darbuotojas

Dokumentų įrišimas plastikine spirale –

1,20 Eur

2.2.

Laminavimas

LAB Leidybos skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10, tel. 8 626 16 566,

el. p. info@labiblioteka.lt)

Dokumentus laminuoja LAB darbuotojas

A4 formato 1 lapas – 0,90 Eur

3.

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma

3.1.

Savarankiško darbo garso įrašų studijos įrangos nuoma

LAB Leidybos skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10, tel. 8 658 92628,

el. p. a.meska@labiblioteka.lt)

LAB Kaune (Savanorių pr. 204 A, Kaunas, tel. 8 667 66 922;

8 666 85 285,

el. p. kaunas@labiblioteka.lt

Paslauga teikiama el. paštu pateikus laisvos formos prašymą

Nuo 50 Eur / val.

3.2.

Patalpų nuoma

LAB Kaune (Savanorių pr. 204 A, Kaunas, tel. 8 667 66 922;

8 666 85 285,

el. p. kaunas@labiblioteka.lt

Paslauga teikiama el. paštu pateikus laisvos formos prašymą

 

4.

Garso įrašymo, redagavimo ir tvarkymo paslaugos

4.1.

Garsinimo su profesionaliu diktoriumi paslauga

LAB Leidybos skyriuje Vilniuje (Skroblų g. 10, tel. 8 658 92628,

el. p. a.meska@labiblioteka.lt)

LAB Kaune (Savanorių pr. 204 A, Kaunas, tel. 8 667 66 922;

8 666 85 285,

el. p. kaunas@labiblioteka.lt)

Paslaugų užsakymai priimami pateikus el. paštu laisvos formos prašymą. Su užsakovu pasirašoma paslaugų sutartis.

Nuo 100 Eur / val. už faktinį įrašą (atsižvelgiant į garsinamo teksto sudėtingumą)

4.2.

Garso įrašų įrašymo, redagavimo ir kokybės patikrinimo paslaugos

LAB Leidybos skyriuje

(Skroblų g. 10, tel. 8 658 92628,

el. p. a.meska@labiblioteka.lt)

Paslaugų užsakymai priimami pateikus el. paštu laisvos formos prašymą. Su užsakovu pasirašoma paslaugų sutartis.

Nuo 70 Eur / val. skaičiuojant už faktinį įrašą (atsižvelgiant į garsinamo teksto sudėtingumą)

5.

Leidimas fotografuoti ir/ar filmuoti bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje komerciniais tikslais

LAB administracijoje

(Skroblų g. 10, Vilnius,

tel. 8 666 85 307,

el. p. info@labiblioteka.lt)

Paslauga teikiama el. paštu pateikus laisvos formos prašymą

Fotografavimas

1 val. – 30 Eur

Filmavimas

1 val. – 60 Eur

6.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos

LAB administracijoje

(Skroblų g. 10, Vilnius,

tel. 8 666 85 307,

el. p. info@labiblioteka.lt)

Paslaugų užsakymai priimami kartu su prašymu organizuoti renginį

Paslaugos kaina kiekvienam renginiui apskaičiuojama atskirai pagal užsakovo poreikius ir įvertinant numatomas išlaidas. Darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis darbo užmokesčiu, nustatytu renginį aptarnausiančio asmens pareigybei. Kitos išlaidos skaičiuojamos įvertinant jų faktines sąnaudas.

Renginių, atitinkančių LAB veiklos prioritetus, planus ir bendradarbiavimo principus, organizavimo paslaugos teikiamos nemokamai.

7.

Konsultacijos informacinės ir fizinės aplinkos prieinamumo užtikrinimo asmenims su regos negalia tema

LAB administracijoje

(Skroblų g. 10, Vilnius,

tel. 8 666 85 307,

el. p. info@labiblioteka.lt)

Paslauga teikiama el. paštu pateikus laisvos formos prašymą

Nekomercinėms įstaigoms ir organizacijoms konsultacijos teikiamos nemokamai

Komercinėms organizacijoms – 40 Eur/val.

 

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"