Peršokti į pagrindinį turinį

Projektai

   E. ateitis: Lietuvos aklųjų bibliotekos svetainės pritaikymas įvairią negalią turintiems vartotojams

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – atnaujinti LAB internetinę svetainę, pritaikant ją įvairią negalią turintiems asmenims.

   Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi, įgyti žinių, susijusių su LAB specifine veikla, didinti LAB matomumą tarptautiniu mastu ir įsitraukti į tarptautinį bibliotekų tinklą.

   Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus, gilinti specialistų, dirbančių su negalią turinčiais vaikais žinias.

   Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla-seminaras „Žodžių menas ir muzika“ 2018

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – skatinti aklųjų ir silpnaregių žmonių kūrybinį potencialą įtraukiant juos į kūrybinę veiklą ir pristatant jų kūrybinės veiklos rezultatus visuomenei.

   IŠGIRSK KINĄ: filmas su garsiniu vaizdavimu, skirtas regos negalią turintiems asmenims ir visuomenei

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – pritaikyti kino filmą regos negalią turintiems asmenims, sukuriant garsinį vaizdavimą ir surengiant kino peržiūras kino teatruose, tokiu būdu siekiant užtikrinti regos negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę ir informacinę integraciją bei didinant regos negalią turinčių amenų bendruomenės aktyvumą.

  Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – gerinti garsinių leidinių turinio kokybę, efektyviau pritaikant jį regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti teksto įprastu formatu, asmenims bei didinant tokių asmenų skaitytojų bendruomenės aktyvumą.

   Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (III dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios jie negali skaityti leidinių įprastu formatu.

   „cODiNG“ – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – sukurti skaitmeninėmis technologijomis grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką bei turinį, suteikti galimybę dalyviams pritaikyti įgytas žinias praktikoje, surengiant robotikos programavimo konkursą.

   EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – specialistų, aptarnaujančių negalią turinčius vartotojus, kvalifikacijos tobulinimas aptarnavimo, bendravimo, pritraukimo ir negalią turinčių vartotojų išlaikymo srityse

   CODiNG – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei (II dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – sukurti skaitmeninių technologijų grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką ir turinį, kurie leis organizuoti bibliotekoje neformalųjį regos negalią turinčio jaunimo mokymą.

   GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas III-oji dalis

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – didinti garsinių leidinių prieinamumą LAB paslaugų punktuose įdiegiant ankstesnių projekto etapų metu sukurtą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstą garsinių leidinių skolinimo modulį.   

   AUDIOVIZIJA: savanorystės programos plėtra ir garsinio vaizdavimo paslaugos Lietuvos aklųjų bibliotekoje

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – padidinti regos ar kitą negalią turinčių asmenų socialinę ir kultūrinę įtrauktį, kuriant inovatyvias audiovizualinio turinio vertimo paslaugas ir plėtojant LAB ilgalaikės savanorystės programą.

   Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: skaitymo Brailio raštu konkursas ir edukaciniai seminarai

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas ‒ palaikyti ir stiprinti skaitymo kultūrą Lietuvos aklųjų bendruomenėje.

  Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (II dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti leidinių įprastu formatu.

  Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos II-oji dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus.

   Speciali garsinių leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – siekiant teigiamo meno poveikio senyvo amžiaus žmonėms, gyvenantiems senelių globos namuose, pagerinti šios visuomenės grupės prieinamumo prie literatūros kūrinių sąlygas.