Peršokti į pagrindinį turinį

Startuoja dar vienas LKT projektas: bibliotekos, socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir vietos bendruomenės partnerystė

Startuoja dar vienas LKT projektas: bibliotekos, socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir...

Žinome arba nujaučiame, kad menas prisideda prie geresnės žmonių savijautos ir gyvenimo kokybės. Šiais neramiais metais įgyvendinsime pilotinį projektą „Garsiniai leidiniai buria bendruomenes“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (LKT) programos „Menas žmogaus gerovei“ lėšomis.

Projektu keliame tikslą sukurti bendradarbiavimo modelį tarp specialiosios bibliotekos, socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir vietos bendruomenės, kurioje gyvena socialinių paslaugų gavėjai.

Kitaip tariant, plėtodami savanorystės idėją, sieksime pademonstruoti ir aprašyti, kaip senyvo ir / ar negalią turinčio žmogaus gyvenimą gali praturtinti literatūra, kaip gali gydančiai veikti balsu skaitoma knyga ar vietos tarme pasakojama istorija.

2021 m. įgyvendinome LKT iš dalies finansuotą projektą „Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui“.

Jo metu buvo sukurta metodika, kuria vadovaujantis papildyta specialioji garsinių leidinių serija „Skaitinių valandėlė“. Tai – įvairių žanrų kūriniai, kiek „palengvinti“ ir pritaikyti vartotojams, kurie ne tik negali skaityti įprastai, bet jiems sunku ir sekti / suvokti įprastą garsinį tekstą.

„Skaitinių valandėlės“ leidiniai buvo pasitelkti teikiant slaugos paslaugas M. Marcinkevičiaus ligoninėje bei dienos užimtumo paslaugas dienos centre „Šviesa“. Tiek paslaugų gavėjai, tiek šių įstaigų darbuotojai tvirtino, kad pritaikyti literatūriniai produktai darė teigiamą poveikį klientų gerovei, buvo įvardytas tokio pobūdžio paslaugų stygius ir poreikis, ypač – ilgalaikes slaugos ir socialinės globos paslaugas gaunantiems žmonėms.

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama žmonių su negalia globos sistemos reforma. Ja siekiama kurti palankesnes globos sąlygas institucijose globojamiems beveik 7 tūkst. žmonių ir diegti naujas paslaugas bendruomenėje gyvenantiems žmonėms su negalia.

Dar 2014 m. Europos ekspertų perėjimo nuo institucinės globos prie globos bendruomenėje grupė savo ataskaitoje paskelbė, kad tinkamai valdoma globa, kurios ašimi yra bendruomenės įsitraukimas, užtikrina tinkamesnį ir kokybiškesnį žmonių su negalia poreikių patenkinimą.

Ir šio projekto ašimi taps vietos bendruomenės potencialo panaudojimas bei vietos bendruomenės įsitraukimas į bendruomeninių paslaugų kūrimą per kultūrą ir saviraišką. Pagal specialiųjų garsinių leidinių rengimo metodiką bus išleisti ir Adakavo autorių kūriniai vietos tarme, o įgyvendinant savanorystės programą „Skaito kaimynas“, atsivers galimybės kurti bendras Adakavo kaimo bendruomenės ir Adakavo socialinių paslaugų namų gyventojų patirtis.

Projekte suplanuoti renginiai bendruomenei telkti, kuriuose mielai sutiko dalyvauti Tauragės kraštotyrininkas ir muzikantas Albinas Batavičius, rašytoja Gintarė Adomaitytė bei poetas Vladas Braziūnas.

Socialinės globos reformoje dalyvaujantiems Adakavo socialinių paslaugų namų darbuotojams ir visiems besidomintiems bendruomenės nariams LAB specialistai organizuos kompetencijos tobulinimo renginius, kurių metu bus pristatytos galimybės garsinius leidinius pasitelkti teikiant socialines paslaugas.

Tikimasi, jog pilotinis projektas „Garsiniai leidiniai buria bendruomenes“ taps gražiu pavyzdžiu ir paskata savo laiku bei kūryba dalytis su senyvais ir negalią turinčiais kaimynais.

O projektą tęsiant kituose šalies regionuose, leidinių serija „Skaitinių valandėlė“ bus praturtinta ir kitomis tarmėmis įskaitytais garsiniais leidiniais, o jos prieinamumas negalią ar individualių reikmių turintiems vartotojams tik dar labiau augs.

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"