Peršokti į pagrindinį turinį

Atviras laiškas aklų vaikų tėvams

Atviras laiškas aklų vaikų tėvams

Šiame straipsnyje Barbara Pierce, kuri dabar nebemato, bet vaikystėje dar regėjo viena akimi, prisimena, kaip klasėje buvo verčiama skaityti reginčiųjų raštu. Ji agituoja už tai, kad sutrikusios regos mokiniai, besimokantys integruotai, turėtų galimybę išmokti Brailio rašto ir juo naudotųsi mokydamiesi mokykloje. Jos nuomone, daug aklų ir silpnaregių vaikų bendrojo lavinimo mokyklose nemokomi jiems tinkamo skaitymo ir rašymo būdo – Brailio rašto. 

Straipsnis buvo pirmiausia paskelbtas „Future reflections“ žurnale, o „Braille monitor“ redaktoriui jis atrodė toks geras ir aktualus, kad nutarė jį perspausdinti. Redaktorius sako, kad vaikai iš pradžių išmoksta skaityti, o paskui skaito, kad išmoktų kitų dalykų. Tačiau jei akli vaikai neišmokomi gerai skaityti, jie neturi galimybės nieko išmokti. JAV nacionalinė aklųjų federacija daug dešimtmečių populiarina Brailio raštą. Ši federacija sukūrė „Nacionalinį skaitymo būdo vertinimo klausimyną“ (National Reading Media Assessment), kuris padeda nustatyti, ar vaikas turėtų mokytis reginčiųjų rašto, Brailio rašto, ar abiejų.  Jį galima rasti čia: https://www.nfbnrma.org/admin/users/about.php

An Open Letter to Parents) by Barbara Pierce [interaktyvus] Prieiga per: https://nfb.org/images/nfb/publications/fr/fr37/3/fr370304.htm [žiūrėta 2019-05-24].

Parengė Audronė Gendvilienė

G.12