Peršokti į pagrindinį turinį

Sporto stovyklos nauda vaikų su regos negalia bendrajam fiziniam pasirengimui

Sporto stovyklos nauda vaikų su regos negalia bendrajam fiziniam pasirengimui

Regos negalią turintys jaunuoliai – akli ar silpnaregiai – paprastai mažiau juda, mažiau įsitraukia į sportinę veiklą, todėl jų bendroji fizinė būklė prastesnė. Šiame tyrime buvo nagrinėjami sporto stovyklų pateikti duomenys, siekiant išsiaiškinti, ar dalyvavimas tokioje trumpalaikėje intervencijoje teigiamai paveikė vaikų gebėjimą šokti į tolį iš vietos, mesti kamuolį ir pan. Šis tyrimas buvo atliktas analizuojant ne pačių tyrėjų, bet kitų specialistų surinktus duomenis. Tyrimo autoriai analizavo duomenis, surinktus iš sporto stovyklų dalyvių per interviu, jie išnagrinėjo vaikų sportinius rezultatus, kuriuos buvo užrašę vienoje iš JAV valstijų veikiančios sporto stovyklos darbuotojai 1989, 1996 ir 2000–2010 metais. Interviu buvo pateikti klausimai apie mokinių požiūrį į fizinį aktyvumą, sportą, mėgstamas sporto šakas. Sportiniai įgūdžiai buvo tikrinti atvykus į stovyklą ir iš jos išvykstant, buvo įvertinti šuolio į tolį iš vietos, minkšto kamuolio metimo iš viršaus, iš apačios, golbolo kamuolio metimo rezultatai.

Mokinių, pirmą kartą atvykusių į sporto stovyklą, fiziniai gebėjimai per stovyklavimo laikotarpį gerokai pagerėjo. Mokiniai išmoko toliau nusviesti kamuolį, mesdami iš viršaus, iš apačios, toliau nušokti iš vietos. Berniukai šiek tiek labiau pagerino šuolio į tolį ir kamuolio metimo į tolį iš viršaus rezultatus, o mergaitės – metimo iš apačios. Stovyklos dalyviams, kurie iš pat pradžių jautėsi saugiai bėgimo takelyje, labiau pagerino savo metimo iš viršaus rezultatus, o tie, kurie bijojo bėgti, pagerino metimo iš apačios ir šuolio į tolį rezultatus. Mergaitės ir berniukai, kurie iš pradžių nenorėjo bėgti, pastebimai pagerino golbolo kamuolio metimo greitį.  Sporto stovykloje taikytos trumpalaikės intervencijos, skirtos pagrindiniams sportiniams įgūdžiams mokyti, buvo labai efektyvios, jos pagerino regos negalią turinčių mokinių fizinį pasirengimą. Todėl regos negalią turintiems mokiniams, kuriems trūksta fizinio aktyvumo, būtų naudinga vasarą  praleisti sporto stovykloje.

John McMahon, Robert S. Wall Emerson, Paul Ponchillia, et al. First Published February 28, 2019. Research Article. Physical Performance of Participants of Sports Education Camps for Children with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 2019, Volume 113, Issue 1, pp. 32–42 [interaktyvus] prieiga per: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0145482X18818613 [žiūrėta 2019-10-25]

Parengė Audronė Gendvilienė

G.78