Peršokti į pagrindinį turinį

Rekomendacijos rašytinei informacijai

Dizainas ir formatas

 • Naudokite tokį popieriaus formatą, iš kurio būtų lengva skaityti ir kopijuoti. Pavyzdžiui, geriausia naudoti A4 arba A5 formato popieriaus lapus. A4 yra dažniausiai naudojamas popieriaus formatas.
 • Pasirinkite tinkamą dokumento dydį. 100 puslapių knyga yra per didelės apimties. Žmonėms gali pasirodyti, kad jie nesugebės perskaityti tokios didelės knygos. Didelės apimties knygą suskaidykite į 3 mažesnes knygeles.
 • Nenaudokite dizaino ar maketo, kuris užgožia ar apsunkina tekstą. Svarbiausia yra teksto aiškumas, o ne dokumento dizainas.
 • Nenaudokite fono, kuris apsunkina teksto skaitymą.

Šriftas

 • Pasirinkite aiškų, lengvai skaitomą šriftą.
 • Nenaudokite „Times New Roman“ šrifto. Šis šriftas yra sunkiau skaitomas, nes raidžių forma yra neaiški.
 • Naudokite „Arial“ šriftą. Jis neturi kojyčių.
 • Taip pat „Tahoma“ šriftas draugiškas visiems.
 • Nenaudokite šrifto, kurio raidės arba eilutės yra suglaustos.
 • Naudokite ryškų šriftą.
 • Nenaudokite šrifto, kurio raidės yra pasviros
 • Nenaudokite papildomų pagražinimų.
 • Naudokite didelį šriftą. Šrifto dydis turi būti ne mažesnis nei „Arial 14“.
 • Nerašykite vien DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS. Mažosios raidės yra lengviau skaitomos.
 • Tekste naudokite tik vienos rūšies šriftą. Sutrikusio intelekto žmonėms
 • Pabrauktą tekstą gali būti sunkiau skaityti.
 • Spalvotą šriftą naudokite tik jei tai yra būtina, nes:
  - kai kurie žmonės neskiria spalvų;
  - darant juodai baltas kopijas, teksto ryškumas bus nevienodas;
  - kai kurios spalvos tam tikrame fone matomos neryškiai.

Žodžiai

 • Nenaudokite sudėtingų žodžių. Jei sudėtingų žodžių išvengti negalite, būtinai juos paaiškinkite. Sudėtingus žodžius paaiškinkite vos tik pirmą kartą juos panaudojate tekste. Dokumento pabaigoje galite pateikti naudingų žodžių sąrašą.
 • Nenaudokite išnašų. Pavyzdys: Nerašykite: „Susitikime kalbėjo Vytautas Butkus1“. Rašykite taip: „Susitikime kalbėjo Vytautas Butkus. Vytautas Butkus yra atstovaujančiųjų sau organizacijos prezidentas“.
 • Įvardžius naudokite apdairiai. Įsitikinkite, ar yra aišku, ką apibūdina įvardis. Jeigu tai yra neaišku, tuomet vietoje įvardžio rašykite asmens vardą arba daikto pavadinimą.
 • Naudokite paprastą skyrybą. Pavyzdžiui, nerašykite: „Savo sūnui, kurio vardas yra Jonas, aš pirkau žaliai geltoną dviratį (naują!)“.Geriau rašykite: „Savo sūnui aš nupirkau naują dviratį. Mano sūnus vardu Jonas. Naujas dviratis yra žalios ir geltonos spalvų.
 • Venkite specialiųjų simbolių, tokių kaip: \, &, <, §, #.
 • Venkite sutrumpinimų, tokių kaip: pvz., t.t.

Sakiniai

 • Naują sakinį visada pradėkite iš naujos eilutės.
 • Jei žodis netelpa vienoje eilutėje, nekelkite jo į kitą eilutę naudodami brūkšnelį (-). Tokiu atveju į kitą eilutę perkelkite visą žodį.
 • Rašykite trumpais sakiniais: Viename sakinyje išdėstykite tik vieną mintį.
 • Naują mintį dėstykite naujame sakinyje.
 • Nejunkite dviejų minčių kableliais ar jungtukais.
 • Sakinį stenkitės sutalpinti vienoje eilutėje.
 • Ilgą sakinį skaidykite ir perkelkite į kitą eilutę.
 • Sakinį skaidykite ten, kur daroma pauzė sakinį skaitant garsiai.

Teksto rašymas

 • Naudokite aiškias antraštes.
 • Nenaudokite per daug potemių.
 • Pateikite visą žmonėms reikalingą informaciją. Skaitytojui turi būti aišku, apie ką rašote ir kam skiriate informaciją.
 • Neapkraukite teksto per dideliu informacijos kiekiu. Pateikite tik svarbiausią informaciją.
 • Skaitytojas turi suprasti, kuri informacija yra svarbiausia. Svarbią informaciją galite pateikti dokumento pradžioje, paryškinti arba įrėminti.
 • Brėžiniai ir lentelės gali būti sunkiai suprantami, bet kartais tam tikrus dalykus jie paaiškina geriau nei tekstas. Naudokite paprastus brėžinius ir lenteles, taip pat juos paaiškinkite.

Kaip turi atrodyti tekstas?

 • Tekstą lygiuokite kairėje puslapio pusėje. Nelygiuokite teksto abejose puslapio pusėse. Kai tekstas lygiuojamas abejose pusėse, tarp žodžių atsiranda dideli tarpai. Tokį tekstą sunku skaityti.
 • Sąrašus pateikite stulpeliu. Žodžių sąrašą, atskirtą kableliais, yra sunku skaityti.
 • Viename puslapyje nesudėkite per daug teksto.
 • Tarp pastraipų palikite tarpus.
 • Pirma pastraipos eilutė turi lygiuotis su visa pastraipa. Tai reiškia, kad pirma pastraipos eilutė turi būti atitraukta nuo puslapio krašto tiek pat, kiek ir visa pastraipa.
 • Paraštės neturi būti per siauros, kad puslapis neatrodytų suspaustas.
 • Numeruokite puslapius. Jei dokumentus rengiate mokymams, puslapius numeruokite taip: 2 puslapis iš 4“. Tai padės mokymų dalyviams žinoti, ar jie turi visus reikiamus lapus.


Paveikslėliai


 • Skaityti tekstą ir jį suprasti yra nelengva. Paveikslėliai padeda suprasti tekstą.
 • Šalia teksto naudokite jį atitinkančius paveikslėlius.
 • Nuotraukos, piešiniai ar simboliai turi papildyti tekstą, būti aiškūs.
 • Visame dokumente stenkitės naudoti vienos rūšies paveikslėlius.
 • Naudokite aiškius ir tinkamus paveikslėlius žmonėms, kuriems rašote. Pavyzdžiui, nenaudokite vaikiškų paveikslėlių, kai rašote suaugusiesiems.
 • Parinkite aiškius, lengvai suprantamus, paveikslėlius. Juose neturi būti pavaizduota per daug dalykų.

Rekomendacijos lietuvių kalba rašomai informacijai

 • Naudokite trumpus žodžius. Ilgus žodžius sunku skaityti.
 • Skaičius rašykite skaitmenimis, o ne žodžiais. Pavyzdžiui: nupirkau 2 sąsiuvinius. Kelintinius skaitvardžius geriau rašyti žodžiais.
 • Nenaudokite romėniškų skaičių.
 • Rašykite visą datą. Pavyzdžiui: Rašykite: 2009 vasario 14 diena. Nerašykite: 2009.02.14

S.200

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"