Peršokti į pagrindinį turinį

Lengvai suprantama kalba (easy to read)

Kas yra lengvai suprantama kalba?

Tai metodas, kaip, vadovaujantis rekomendacijomis, suprantamai pateikti informaciją skaitymo ir suvokimo problemų turintiems asmenims. Šis metodas pritaikytas proto negalią turintiems asmenims, bet taip pat tinka senjorams, vaikams ir visai visuomenei.

Kodėl tai svarbu?

  • Sutrikusio intelekto žmonėms gali būti sunku suprasti informaciją ar išmokti naujų dalykų, todėl svarbu, kad informacija būtų pateikiam aiškiai ir suprantamai.

  • Suprantamai pateikta informacija padeda įgyti reikiamų žinių, dėl to galima savarankiškai priimti sprendimus.

  • Sutrikusio intelekto žmonės, lygiai kaip ir kiti žmonės, turi teisę į suprantamą informaciją. Ši teisė yra įtvirtinta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje, kurios 9 straipsnyje teigiama, kad neįgalieji turi gauti prieinamą informaciją.
  • Jei sutrikusio intelekto žmonės nesupras informacijos, jie liks už visuomenės ribų. Jie negalės dalyvauti visuomenės gyvenime. Kiti žmonės rinksis ir spręs už juos.
  • Šios rekomendacijos skirtos informacijai, kuri rengiama būtent sutrikusio intelekto žmonėms.
  • Šios rekomendacijos taip pat gali būti naudingos rengiant informaciją kitakalbiams ir skaitymo sunkumų turintiems žmonėms.

Kokiomis rekomendacijomis vadovautis?

Kas gali naudotis šiomis rekomendacijomis?

  • Šiomis rekomendacijomis gali naudotis kiekvienas, norintis parengti lengvai skaitomą ir suprantamą informaciją (sutrikusio intelekto žmonėms kai kurios rekomendacijos gali būti sunkiai suprantamos, todėl jiems gali prireikti asistento pagalbos).

Kaip patikrinti ar informaciją parengėte teisingai?

Kontroliniai klausimai, kad įsitikintumėte, jog mūsų dokumentas parengtas Easy to Read formatu

Kaip parodyti, kad leidinyje pateikta informacija parašyta lengvai suprantama kalba?

Leidinio viršelyje turi būti pavaizduotas lengvai skaitomos kalbos simbolis. Jis padės žmonėms suprasti, kad leidinio informacija pateikta lengvai suprantama kalba. Europoje naudojamas toks lengvai skaitomos kalbos simbolis:

Ši simbolį galite naudoti ir jūs. Jį rasite šioje svetainėje: https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

S.198

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"