Peršokti į pagrindinį turinį

Sporto rėmimo fondo projektai

Sporto rėmimo fondo logotipas Sporto rėmimo fondo projektas „Nematau, bet judu! Neregiams pritaikyta sporto informacija visus motyvuoja gyventi sveikiau“

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro  2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-430 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo  2022–2024  metais  įgyvendinamiems  sporto  projektams,  skatinantiems  neįgaliųjų sporto  veiklas,  susijusiems  su  asmenų,  dirbančių  ar  teikiančių  paslaugas  sporto  srityje, kvalifikacijos  tobulinimu  ir  sporto  informacijos  sklaida“, Sporto rėmimo fondas skyrė finansavimą projektui Nr.  SRF-KT-2022-1-0109 „Nematau, bet judu! Neregiams pritaikyta sporto informacija visus motyvuoja gyventi sveikiau“.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 52852,02 EUR, iš jų Sporto rėmimo fondo lėšomis apmokamos išlaidos sudaro 47566,82 EUR.

Projekto trukmė: 2022-08-08–2024-09-30.

Šiuo projektu ir toliau sieksime atliepti LAB vartotojų poreikių tyrime išryškėjusį poreikį didinti prieinamumą prie sveikatingumo bei fizinio aktyvumo informacijos. Suplanuotos projekto veiklos, skatinančios dalyvauti jose regos negalią turinčius žmones, taps ne tik sveikatos stiprinimo, bet ir lygių galimybių užtikrinimo priemone.

Nors apie 70 proc. gyvensenos poveikio sveikatai nulemia mityba, Lietuvoje visiškai nesama regos negalią turintiesiems pritaikytų sveikos mitybos leidinių, ypatingai – lėtinių būklių atvejais rekomenduojamos mitybos (pvz., diabeto, hipertenzinės ligos).

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atliktas tyrimas (2020) atskleidžia, kad 2/3 Lietuvos gyventojų mityba nėra palanki sveikatai. Vos 27 proc. suaugusiųjų maisto produktus renkasi atsižvelgdami į naudą sveikatai.

Projektu numatoma regos negalią turintiesiems pritaikyti 8-ias sveikos mitybos sportuojantiems knygas, o sveikatingumo iššūkio dalyvių istorijomis iliustruoti aktyvesnės gyvensenos naudą bei pasitelkiant neregius kaip įkvepiantį pavyzdį, didinti visuomenės motyvaciją aktyviai gyvensenai.

Numatomų pritaikyti sporto mitybos leidinių serija taps nuoseklia 2021 m. projekto tąsa, kurį įgyvendinant regos negalią turintiesiems buvo pritaikytos 7-ios sveikatingumo ir fizinio aktyvumo knygos bei organizuotos praktinės šių programų pratybos.

Projekto tikslas – užtikrinti sporto ir sveikatingumo informacijos prieinamumą regos negalią turintiems asmenims ir įkvepiančio neregių pavyzdžio dėka skatinti visuomenę rinktis aktyvų gyvenimo būdą.

Projekto uždaviniai:

1) Regos negalią turintiesiems pritaikyti 8 sveikos mitybos sportuojantiems leidinius;

2) Organizuoti fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos programų pristatymo renginių ciklą – 20 sporto informacijos sklaidos rengininių, po 4 renginius 5 didžiuosiuose miestuose;

3) Organizuoti sporto informacijos sklaidą, įkvepiančiais neregių pavyzdžiais motyvuojant visuomenę keisti gyvensenos įpročius bei didinant jos nuovoką apie regos negalią turinčiųjų fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo poreikius.

 ___________________

Sporto rėmimo fondo logotipas Sporto rėmimo fondo projektas „Sveikatingumo programų pritaikymas regos negalią turintiems vartotojams“

Sporto rėmimo fondas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 706 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“, skyrė finansavimą Lietuvos aklųjų bibliotekos pateiktai projekto paraiškai Nr. SRFKT-2021-1-0134 „Sveikatingumo programų pritaikymas regos negalią turintiems vartotojams“.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 43783,00 EUR, iš jų Sporto rėmimo fondo lėšomis apmokamos išlaidos sudaro 39404,70 EUR.

Projekto pradžia – 2021-06-01, projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022-09-01.

Kadangi sveikatingumo ir fizinio aktyvumo leidiniai paprastai leidžiami iliustruotų vadovų pavidalu, regos negalią turintiesiems yra visiškai neprieinami. Patirdama kliūtis pasinaudoti sveikatingumo ir fizinio aktyvumo informacija, regos negalią turinčiųjų bendruomenė suformulavo ir Lietuvos aklųjų bibliotekai išreiškė poreikį sveikatingumo leidiniams, kurie būtų visapusiškai pritaikyti regos negalią turintiems žmonėms. Tiesioginiai projekto dalyviai – regos negalią turintys žmonės.

Sporto projekto tikslas – visapusiškai regos negalią turintiesiems pritaikyti 7 sveikatingumo programas ir užtikrinti jų sklaidą

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti 7 sveikatingumo programų regos negalią turintiesiems garsinio vaizdavimo aprašus,
  2. Išleisti 7 sveikatingumo programų regos negalią turintiesiems leidinius EPUB3 formatu ir paskelbti virtualioje bibliotekoje ELVIS,
  3. Organizuoti 7 sveikatingumo programų regos negalią turintiesiems pristatymą, praktines pratybas bei informacijos sklaidą.

Įgyvendinant projekto uždavinius, numatoma sveikatingumo programas (kalanetika, joga, kuksando ir pan.) iliustruojančią vaizdinę medžiagą parengti garsinio vaizdavimo metodu. Parengus garsinio vaizdavimo aprašus, leidiniai bus įgarsinti, išleisti EPUB3 formatu bei paskelbti virtualioje bibliotekoje ELVIS.

EPUB3 formatas – tai pritaikytų leidinių konsorciumo (angl. Accessible Books Consortium) kokybės standartu pripažįstamas formatas, kuriame sinchronizuojama informacija, pateikta garsu ir vaizdu, yra funkcionalumų, leidžiančių susirasti ir pažymėti reikiamą leidinio vietą, pasirinkti kontrastą tarp teksto ir fono, didinti tekstą, perteikti paveikslėlius garsiniu vaizdavimu.

Siekiant skleisti sporto informaciją ir paskatinti projekto dalyvius pritaikytas programas išmėginti ir, pasirinkus asmeniškai tinkamiausią, praktikuoti savarankiškai, numatoma išsamiai pristatyti kiekvieną iš sveikatingumo programų:

  1. parengiant multimedijos pasakojimų ir straipsnių ciklą;
  2. organizuojant 7 sporto renginių ciklą, kurių metu, prižiūrint specialistams, dalyviai praktiškai išmėgins ir galės pasirinkti tinkamiausią programą.

S.236

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"